Algemeen: 05 augustus 2015 Hollands Kroon wijzigt subsidieverstrekking in 2017

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college heeft de subsidieplafonds voor 2016 in concept vastgesteld. Hierin wordt beschreven welk budget voor subsidies beschikbaar is. Daarmee weten organisaties of ze in 2016 voor subsidie in aanmerking komen.

De vaststelling van de definitieve bedragen is aan de raad en volgt bij de besluitvorming van de begroting 2016.

Subsidieplafonds per thema

Het totaal aan subsidie (€ 2.618.428) is geclusterd in een aantal thema's:

Wijzigingen per 1 januari 2017

De subsidie voor het thema 'Ouderen' en 'Maatschappelijke voorzieningen en zorg' gaat per 1 januari 2017 veranderen. Dit heeft te maken met de aanbesteding voor nieuwe zorginkoop per 2016. Deze aanbesteding start binnenkort. Het uitgangspunt is dat met één partij een contract wordt afgesloten voor het hele zorgveld. Door de gemeentelijke zorg volledig bij één partij neer te leggen wordt het overzichtelijker voor cliënten en wordt maatwerk maximaal mogelijk. Om deze reden zal een aantal activiteiten, die nu en in 2016 nog gesubsidieerd worden, ook deel uit maken van deze zorginkoop. Organisaties die het aangaat worden hierover geïnformeerd in de brief waarin ook de subsidie voor 2016 wordt gemeld.

Wat betekent dit voor cliënten en instellingen vanaf 1 januari 2017?

Samen met de nieuwe zorgpartner gaan we bijna alle zorg organiseren. Onze directe (subsidie)relatie met een aantal organisaties wordt beëindigd. Het betreffende subsidiebudget gaat naar onze zorgpartner. Dat kondigen we nu al aan, zodat organisaties die nu subsidie van ons ontvangen, daar rekening mee kunnen houden. Deze organisaties moeten met de nieuwe zorgpartner in onderhandeling om te bekijken of de activiteiten die zij verzorgen, in 2017 kunnen doorgaan. Voor onze inwoners kan het betekenen dat zij voor lichte vormen van hulpverlening en/of preventieve activiteiten te maken krijgen met een andere hulpverlenende organisatie. Het gaat vooral om activiteiten gericht op jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg, preventieve activiteiten voor ouderen en cliëntondersteuning.

Het subsidieplafond 2016 wordt in november 2015 gepubliceerd. Hoewel organisaties nu al bericht krijgen, wordt het vastgestelde subsidieplafond 2016 pas in november, na besluitvorming op de begroting door de raad gepubliceerd.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl