Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 25 augustus 2015 Hollands Kroon: Voorlopig geen voorschools aanbod voor ieder kind

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college stelt de gemeenteraad voor om voorlopig geen voorschools aanbod voor ieder kind aan te bieden. Dit advies geeft zij in het voorstel 'voorschools aanbod voor ieder kind'.

Voorlopig geen voorschools aanbod voor ieder kind

Het college vindt het op dit moment niet verantwoord een voorschools aanbod voor ieder kind financieel te ondersteunen, omdat het nieuwe Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-beleid nog niet van start is gegaan en het college eerst ervaring op wil doen met dit beleid. Bovendien zijn er landelijk veranderingen op komst die van invloed zijn op het budget dat de gemeente ontvangt om kinderen in de voorschoolse periode te ondersteunen.

Nieuw VVE-beleid

De gemeente verandert vanaf 2016 de bekostiging van haar voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). De subsidie aan het peuterspeelzaalwerk verdwijnt dan volledig en wordt omgezet in financiering van kindplaatsen voor kinderen die onder de doelgroep van VVE vallen. Iedere aanbieder die voldoet aan de voorwaarden en doelgroepkinderen een plaats biedt, maakt aanspraak op een gemeentelijke vergoeding. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld.

Geen uitbreiding naar een aanbod voor ieder kind

Een aantal aanbieders heeft ervoor gepleit de gemeentelijke financiering voor VVE uit te breiden naar een voorschools aanbod voor ieder kind. In de praktijk betekent dit dat de doelgroep wordt uitgebreid met kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar niet onder de doelgroep van VVE vallen. De kosten van deze uitbreiding bedragen naar schatting zo'n Ä 70.000 per jaar.

Het voorstel 'voorschools aanbod voor ieder kind' is een vervolg op het visiedocument 'Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)' (www.hollandskroon.nl) dat de raad vorig jaar heeft vastgesteld.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl