Algemeen: 26 augustus 2015 Hollands Kroon vergroot opdracht aanbesteding zorginkoop

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Eind juli 2015 heeft Hollands Kroon de markt geïnformeerd over de nieuwe zorginkoop voor 2016. Deze gaat uit van één samenwerkingspartner voor het hele zorgveld. Vanaf nu kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich inschrijven voor deze opdracht.

Dit gaat verder dan alleen Jeugdhulp en Wmo-zorg. Het maatschappelijk werk, jeugdwerk, opvoedondersteuning en de taken van toegang en indicatiestelling zijn onderdeel van de opdracht. Deze activiteiten worden nu en in 2016 nog gesubsidieerd, maar zullen ook onderdeel uitmaken van de zorginkoop en per 2017 overgaan naar de samenwerkingspartner. De gemeente is van mening dat goede, veilige en effectieve zorg zich niet alleen richt op jeugdhulp en Wmo-zorg, maar meer moet aansluiten bij het doen en denken van de inwoners.

Op zoek naar één samenwerkingspartner

Hollands Kroon hoopt door middel van deze aanbesteding te komen tot een langdurige overeenkomst met één partij voor het bieden van zorg aan onze inwoners. Er wordt gezocht naar een samenwerkingspartner die zich herkent in de kernwaarden van de gemeente en op een innovatieve wijze invulling geeft aan de opdracht.

De urgentie om het anders te organiseren

Het werken met één samenwerkingspartner draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. De cliënt heeft één aanspreekpunt en de samenwerkingspartner heeft het overzicht over alle zorg. Dit zorgt voor een kortere wachttijden en een centraal geregeld dossier. Ook is de kans aanzienlijk minder dat er geen kwetsbare groepen buiten de boot vallen.

Door integratie van alle zorg bij één samenwerkingspartner ontstaat er meer ruimte om te investeren in algemene, voorliggende voorzieningen, en is er ruimte voor innovatie. Daardoor kan optimaal worden ingezet op de preventie; het voorkomen dat er probleem ontstaan door van te voren in te grijpen. Hiermee kunnen zware zorgtrajecten worden voorkomen. De integratie van alle zorg bij één partij betekent ook dat er meer flexibiliteit is om maatwerk te (kunnen) leveren aan cliënten.

Aanbesteding inzien?

Bent u geïnteresseerd in deze aanbesteding. Alle documenten vindt u op Tenderned www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9269cfa4a3de7f0cf54cad9c70c652b6/cid/266357

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl