Algemeen: 06 oktober 2015 Keukentafelgesprekken in Schagen van start

Inwoners van Schagen die een voorziening of een PGB (Persoonsgebonden Budget) ontvangen van de gemeente, krijgen binnenkort huisbezoek van een consulent van het wijkteam (www.wijkteam-schagen.nl).

Er wordt opnieuw gekeken naar de voorziening die zij ontvangen. Het gaat om de voorzieningen: Huishoudelijke Hulp en Vervoer, voorzieningen die voorheen onder de Awbz vielen en nu onder de Wmo of Jeugdwet. Ook mensen die één van deze voorzieningen in de vorm van een Persoonsgebonden Budget ontvangen, krijgen een huisbezoek.

Om per persoon te kijken of de voorziening nog past bij de ondersteuningsbehoefte, worden huisbezoeken afgelegd. Dit zijn zogenaamde 'keukentafelgesprekken'. Een consulent van het wijkteam komt bij de mensen thuis. De inwoner hoeft het gesprek niet alleen te voeren, een familielid of onafhankelijk adviseur kan er bij zijn. De inwoners die dit betreft, hebben vorige week een brief ontvangen. In de brief staat meer informatie over de gang van zaken tijdens het gesprek. Soms ontvangen mensen meerdere brieven, omdat zij meerdere ondersteuningen ontvangen. Deze mensen krijgen niet meerdere keukentafelgesprekken, het blijft in principe bij één huisbezoek.

Indicatie tot 1 mei 2016

Om te garanderen dat de benodigde zorg nog even blijft, worden de bestaande indicaties - die niet voor het einde van het jaar kunnen worden herbeoordeeld- verlengd tot 1 mei 2016. Dit betekent dat de huidige ondersteuning tot die datum kan doorlopen.

Meer informatie is ook te lezen op de pagina "gesprek met het wijkteam" of men kan vragen stellen via 0224-210400. (bron: Wijkteam Hollands Kroon, Schagen)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl