Algemeen: 16 oktober 2015 Sluitende begroting Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Het is het nieuwe college van Den Helder gelukt een sluitende begroting voor de komende jaren te maken. Door minder inkomsten vanuit het Rijk gaat Den Helder ongeveer 3 miljoen extra bezuinigen, maar blijft daarnaast ook investeren in de stad en in mensen. Om de Helderse ambities mogelijk te maken en daarnaast te bezuinigen, stelt het college onder meer voor de toeristen- en forensenbelasting beperkt te verhogen.

Minder geld

Den Helder moet bezuinigen om de begroting ook de komende jaren op orde te houden. Een gezonde begroting is noodzakelijk om als gemeente goed te kunnen functioneren. De nieuwe bezuinigingen zijn nodig omdat het Rijk het geld uit het gemeentefonds opnieuw onder gemeenten heeft verdeeld. Den Helder is nadeelgemeente, wij krijgen de komende jaren minder geld. Voor 2016 is het tekort nog beperkt, vanaf 2017 ontstaat een tekort van rond de Ä 3 miljoen. Het weerstandsvermogen, een berekeningsmethode of de gemeente in staat is tegenvallers op te vangen, blijft binnen de door de raad gevraagde eisen.

De bezuinigingen zijn verdeeld over het hele takenpakket van de gemeente. Er is zoveel mogelijk gekeken naar maatregelen die geen directe invloed hebben op de inwoners en bedrijven in de stad. Het college beseft dat de maatregelen soms best invloed zullen hebben, bijvoorbeeld bij de sportverenigingen die allemaal met een kleine korting te maken krijgen. Het onderhoud van de openbare ruimte blijft ondanks een bezuiniging van 300.000 euro per jaar gericht op veiligheid en met een aanvaardbare beeldkwaliteit. Een aantal bezuinigingen zijn gericht op slimmer samenwerken en verstandig kijken naar budgetten.

Investeringen

Ondanks de bezuinigingen wordt er ook geïnvesteerd. Bijvoorbeeld: de ambities om het stadshart op te knappen blijven onverminderd van kracht; de cultuurmakelaar kan in ieder geval in 2016 nog aanblijven; de brandweer krijgt extra opleidingen om specialist te worden in scheeps- en industriebranden; er komt een vrij liggend fietspad bij de Duinweg; de maatschappelijke stages bij Scholen aan Zee blijven bestaan en voor Sail is een eenmalig budget van 400.000 euro beschikbaar.

Inkomsten

Om de bezuinigingsopdracht én ambities mogelijk te maken, was het college genoodzaakt ook de inkomsten van de gemeente wat te verhogen. De tarieven van de toeristen- en forensenbelasting gaan omhoog. Volgend jaar wordt bekeken of het ook nodig is om vanaf 2017 de OZB licht te verhogen (1,75% in plaats van de gebruikelijke 0,75%).

Sociaal Domein

Op het gebied van het Sociaal Domein laat de meerjarenbegroting nog wel een ruim tekort zien. Den Helder krijgt voor deze taken van het rijk 6 miljoen euro minder te besteden in de begrotingsperiode, maar weet net als alle andere gemeentes nog niet wat de daadwerkelijke uitgaven zijn. In 2016 is daarover meer bekend. Het college gaat de komende jaren deze uitdaging aan, samen met de inwoners en de partners in de stad. In 2016 wordt daarvoor reeds een buffer aangelegd om de te verwachten tekorten te kunnen opvangen.

Bespreking begroting

De begroting wordt woensdag 28 oktober 2015 besproken in de commissie en vervolgens in de raadsvergaderingen op 4 en 10 november 2015. De stukken zijn binnenkort te downloaden via gemeenteraad.denhelder.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl