Algemeen: 16 oktober 2015 Herijking afspraken onderhoud water Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Een nieuwe verdeling van de onderhoudstaken aan de Helderse watergangen is een feit. Vorige week tekenden wethouder Jacqueline van Dongen en hoogheemraad Rob Veenman de nieuwe afspraken.

In onze hele gemeente onderhoudt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nu het water van waterkant tot waterkant (waterplantenmaaien en baggeren). Het beheer van de beschoeiing en de taluds is nu overal in handen van de gemeente. Daarmee is de situatie voor het gehele beheergebied van Den Helder nu eenduidig.

Wethouder Van Dongen: "De overeenkomst bevestigt de goede samenwerking tussen de gemeente Den Helder en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op deze manier creëren we een gezond en aantrekkelijk watersysteem waar de Helderse inwoners en bezoekers van kunnen genieten."

Wie doet nu wat?

De nieuwe taakverdeling houdt in dat het hoogheemraadschap een of twee keer per jaar de sloten maait en schoont. Bovendien komt het baggeren in handen van het hoogheemraadschap. Dagelijks onderhoud, zoals het verwijderen van zwerfvuil en kadavers, blijft in handen van de gemeente. Vragen over het onderhoud en meldingen over slechte doorvaarbaarheid, zwerfvuil en kadavers kunnen via het klantcontactcentrum van de gemeente (telefoonnummer 140223) worden doorgegeven.

Taakverdeling vastgelegd

De nieuwe onderhoudsafspraken worden vastgelegd in de legger van het hoogheemraadschap. Hiermee is het voor bedrijven, burgers, en alle betrokken overheden duidelijk hoe de taakverdeling voor het onderhoud van de waterlopen is verdeeld.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl