Algemeen: 21 oktober 2015 Vervalste brief in omloop over asielopvang in Hollands Kroon

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De brief die sinds een aantal dagen circuleert over asielopvang is niet van de gemeente Hollands Kroon. De inhoud van deze brief is onjuist en onze naam wordt hierin misbruikt.

De brief is ondertekend door de burgemeester en een wethouder van Hollands Kroon, maar deze handtekeningen zijn niet juist. Inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp hebben hier melding van gemaakt. De juiste informatie van en over de gemeente staat altijd op onze website www.hollandskroon.nl en is te vinden via onze kanalen Facebook en Twitter.

Het Rijk heeft ook de gemeenten in Noord-Holland Noord gevraagd om op zoek te gaan naar extra opvangmogelijkheden in ons gebied. Hollands Kroon begrijpt de noodzaak van deze opvang en zet zich inderdaad samen met de andere regiogemeenten in om vluchtelingen zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen.

Hollands Kroon richt zich in eerste instantie op een betere doorstroming in de bestaande asielzoekerscentra (AZC). Dit betekent dat asielzoekers die in een AZC verblijven en een verblijfsvergunning hebben (zogenoemde vergunninghouders) sneller een woning krijgen toegewezen. Hierdoor komt er weer capaciteit vrij in de asielzoekerscentra voor het opvangen van nieuwe vluchtelingen.

Samenwerking met woningcorporaties

De gemeente werkt samen met de woningcorporaties in Hollands Kroon als belangrijke partner om de taakstelling van de gemeente voor het huisvesten van vergunninghouders te realiseren. Met de corporaties is het gelukt om op korte termijn 28 vergunninghouders versneld te huisvesten. Dit gaat voor een groot deel om definitieve huisvesting. In een paar gevallen worden vergunninghouders tijdelijk gehuisvest in afwachting van een definitieve woning. Zij worden voorlopig gehuisvest in woningen die bestemd zijn voor renovatie of sloop en die voor enkele maanden beschikbaar zijn voor de tijdelijke huisvesting. Met de versnelde huisvesting van deze 28 vergunninghouders, is de taakstelling vanuit het Rijk om dit jaar bijna 100 vergunninghouders te huisvesten in Hollands Kroon gerealiseerd. De verwachting is dat de taakstelling voor 2016 aanzienlijk hoger uitvalt vanwege de forse toename van het aantal vluchtelingen.

Opvang vluchtelingen

De verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen ligt primair bij het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers). Het COA heeft onze regio gevraagd om een inventarisatie te maken van mogelijke opvanglocaties. Vanuit Hollands Kroon zijn inmiddels enkele mogelijke locaties aangeleverd. Omdat het COA vooral interesse heeft in grotere locaties, zijn ook bedrijven met leegstaande panden en bedrijfsgebouwen benaderd met de vraag of het opvangen van vluchtelingen voor hen bespreekbaar is. Uiteindelijk beoordeelt het COA of de aangedragen locaties geschikt zijn. Zij nemen contact op met de gemeente Hollands Kroon als ze gebruik willen maken van een locatie in ons gebied. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl