Algemeen: 11 november 2015 Schagen: Wethouder Andre Groot legt zijn functie neer

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - De wethouder kwam tot dit moeilijke besluit nadat bleek dat er onvoldoende vertrouwen is tussen hem en zijn partijgenoten in de raad om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de financiering van het accommodatiebeleid.

De wethouder staat achter de keuze van het college om het accommodatiebeleid te financieren door middel van verhoging van de OZB. "Als VVD-er is dat de laatste oplossing waar ik aan denk," zegt hij hierover, "maar voor mij is essentieel is dat de leefbaarheid van alle woonkernen wordt gewaarborgd, zoals we in het coalitieakkoord hebben afgesproken, en dat dit op een verantwoorde manier wordt gefinancierd. Zónder de rekening door te schuiven naar toekomstige generaties. We hebben als college hard gezocht naar andere oplossingen, maar we hebben er niet één gevonden die we verantwoord achten". Voor de VVD-fractie is verhoging van de OZB onbespreekbaar. Toen het ook na intensieve gesprekken met de VVD-fractie niet lukte om hier een gezamenlijke oplossing voor te bedenken, vond de wethouder dat hij geen invulling meer kon geven aan zijn bestuurlijke functie en besloot hij wethoudersfunctie neer te leggen.

De wethouder lichtte zijn besluit toe in een brief aan de raad, die is te vinden op www.schagen.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl