Algemeen: 02 december 2015 Waddenfonds: Aantal openstellingstermijnen verlengd

Gemeenschappelijke Regeling WaddenfondsBron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds - De openstellingsperiode voor de thema's water , duurzame havens, duurzame agrarische sector en budget lokale innovaties is verlengd. Subsidieaanvragen voor deze thema's kunnen nu tot 3 december 2015 voor 12.00 uur worden ingediend via www.waddenfonds.nl

Voor de thema's werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling (WCL) en voor duurzame recreatie en toerisme (DRT) is de openstellingsperiode op 22 oktober 2015 gesloten. Bij beide thema's overstijgt de gevraagde subsidie ruimschoots het beschikbare bedrag. Bij WCL is er totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar. Voor DRT gaat het om een totaalbedrag van 9 miljoen euro.

Beoordeling

De subsidieaanvragen voor WCL worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. In december 2015 zal de definitieve toekenning van de aanvragen plaatsvinden.

Voor DRT wordt het tendersysteem gehanteerd. Daarbij worden projecten gerangschikt naar de mate waarin de aanvragen voldoen aan de subsidiecriteria. Het dagelijks bestuur heeft een adviescommissie van externe deskundigen ingesteld, die het bestuur adviseert over de rangschikking van de ingediende projecten.

De adviescommisie werkt volgens een vast reglement en bestaat uit mw. J. Vlietstra ( oud-burgemeester, oud-gedeputeerde, oud-senator), C. Slager (directeur Molencaten Groep ), J.T. Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), H. Haerkens (directeur Technasium Nederland) en P. de Ruyter (landschapsarchitect). De definitieve toekenning van een financiële bijdrage uit het Waddenfonds zal in maart 2015 2016 plaatsvinden.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl