Algemeen: 08 december 2015 Proef zoetwaterberging: Studie tegengaan golfoverslag in een bassin

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Tijdens een zuidwesterstorm met windkracht 10 en valwinden ontstond op 9 februari 2014 ongewenste golfslag in het bassin op het proefperceel op Texel. Hoewel dit een niet alledaagse situatie was, komen dergelijke stormen (zeker in kustregio's zoals Texel) met enige regelmaat voor.

De afgelopen periode is een onderzoek uitgevoerd naar methoden voor het tegengaan van golfoverslag in bassins. Eerst is een literatuurstudie uitgevoerd door Antea Group. Vervolgens is een expertsessie georganiseerd om methoden te scoren met deskundigen. Om golfoverslag in het bassin tegen te gaan en daarmee schade aan de kade te voorkomen, zijn talrijke maatregelen geïnventariseerd en geanalyseerd die in twee categorieën zijn onder te brengen: Maatregelen die de sterkte van het bassin verhogen, waardoor deze beter bestand is tegen hoge golven. En daarnaast maatregelen die de windbelasting/de golven reduceren, waarmee het bestaande bassin bestand is tegen toekomstige stormen.

Op basis van de score tijdens de expertsessie zijn de volgende maatregelen als veelbelovend beoordeeld:

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op deze projectsite: www.noord-holland.nl/web/Projecten/Proef-zoetwaterberging.htm

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl