Algemeen: 15 december 2015 Kavelruil De Bol op Texel succesvol afgerond

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De grondruil in de polder De Bol op Texel is op 3 december 2015 door de notaris vastgesteld. Er is een akkoord bereikt over 96 hectare grond, waarmee zowel natuurdoelen als landbouwdoelen kunnen worden gerealiseerd. Natuurmonumenten kan in 2016 de gewenste natuurontwikkeling in De Bol realiseren, waardoor de natuur op Texel verder wordt versterkt.

Belangrijkste onderdeel van deze kavelruil betreft de verplaatsing uit de polder van het boerenbedrijf van Vlaming. Op de nieuwe locatie, aan de Spangerweg bij De Waal, gaat Vlaming een nieuw biologisch melkveebedrijf exploiteren.

Aaneengesloten natuurgebied

Natuurmonumenten kan in De Bol nu een aaneengesloten natuurgebied ontwikkelen, waardoor de omstandigheden voor wad- en weidevogels en bijzondere planten worden verbeterd. De inrichting start in 2016. Het gebied sluit aan bij bestaande natuurgebieden en wordt zodanig ingericht dat het goed beleefbaar is voor bezoekers van Texel.

Natuurontwikkeling Texel

De natuurontwikkeling in De Bol maakt onderdeel uit van het programma natuurontwikkeling Texel. De afgelopen 2,5 jaar is door veel partijen gewerkt aan deze ruiling. Mede door samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel, LTO Noord, ANLV De Lieuw Texel, Stivas, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de betrokken agrarische ondernemers kon deze ruiling doorgang krijgen.

De Bol

De Bol is een oude overlooppolder, met nog een toegang tot de Waddenzee. Daarom is dit gebied met zijn brakke natuur bijzonder belangrijk voor planten en dieren. Voor de vele trekvogels van Texel, wordt dit een belangrijk rust- en foerageergebied. De binnendijkse natuurgebieden worden steeds belangrijker als hoogwatervluchtplaatsen voor de wadvogels.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl