Algemeen: 15 december 2015 Schagen: Tegenvallende cijfers voor gemeentelijke financiën 2015

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Uit de tweede tussenrapportage die het college 19 november 2015 aan de raad aanbood blijkt dat we het jaar 2015, waarvoor de begroting aanvankelijk sluitend was, toch met een tekort van € 605.000 afsluiten. Dit komt grotendeels doordat de algemene uitkering die we van het Rijk ontvangen lager uitviel en daarnaast door een opeenstapeling van incidentele tegenvallers.

Het college maakt voor elk kalenderjaar een begroting vooraf, die aan de raad wordt aangeboden en na eventuele wijzigingen wordt vastgesteld. In de loop van het jaar kan de praktijk weerbarstig zijn: het Rijk voert financiële besluiten uit die in mei 2015 en september 2015 via zogenaamde 'circulaires' aan de gemeenten worden bekendgemaakt. In de meicirculaire van 2015 kreeg de gemeente Schagen te horen dat de algemene uitkering dit jaar 1,2 miljoen lager zou uitvallen. In september werd deze korting teruggebracht van 1,2 miljoen naar 9 ton.

Daarnaast plaatst de praktijk van alledag de gemeente voor onvoorziene meevallers en tegenvallers, zoals de stormschade in juli 2015 van dit jaar, die opliep tot € 225.000.

De som van de 9 ton die we minder van het Rijk ontvingen en alle mee- en tegenvallers komt uit op een tekort van € 605.000 voor 2015, waarvoor op dit moment nog geen dekking is gevonden. Bij de jaarrekening zal het college de raad een dekkingsvoorstel presenteren. De tussenrapportage wordt door de auditcommissie op 30 november 2015 besproken. De volledige tussenrapportage en de begroting is te vinden op www.schagen.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl