Algemeen: 16 december 2015 Den Helder: Groenonderhoud in de winterperiode

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Het winterwerk van de afdeling Stadsbeheer komt er weer aan. In de komende winterperiode - globaal van november 2015 tot en met maart 2016 - zijn we op verschillende plekken in de stad bezig met groot groenonderhoud.

Net als in voorgaande jaren bestaat het groot onderhoud groen voor een belangrijk deel uit snoeiwerkzaamheden.

Snoeien

Vooral het snoeiwerk is in eerste instantie altijd duidelijk zichtbaar.

Afhankelijk van de soort worden struiken meer of minder grondig gesnoeid.

Snoeien is echter noodzakelijk om de beplanting te verjongen en weer krachtig en gezond terug te laten komen. Maar we waarschuwen u alvast: het is soms echt even schrikken als de schaar er in gaat. Maar echt, het komt ook weer goed!

Aansluitend op het snoeiwerk ruimen we het snoeihout en eventueel zwerfvuil op.

Renovatie

Daar waar snoeien geen optie meer is om beplanting op een aanvaardbaar niveau te krijgen stappen we over op renovatie van plantvakken. Dit komt in de meeste gevallen neer op oude beplanting er uit en nieuwe beplanting er in. In sommige gevallen betekent dit dat de beplanting verdwijnt en er gras of verharding voor terugkomt. Dit zal echter niet vaak voorkomen, en alleen op die plekken waar uit ervaring blijkt dat heesters hier geen kans van slagen hebben. Natuurlijk overleggen we dit vooraf met de bewoners.

Bomenonderhoud

De gemeente Den Helder is zuinig op haar bomenbestand. Sinds 2013 laten we een deel van het bomenbestand visueel controleren door een externe boomdeskundige.

In 2013 zijn we begonnen met de wilgen en populieren langs hoofdwegen, omdat deze soorten de meeste overlast geven door takbreuk. In 2014 hebben we voornamelijk de iepen laten controleren en dit jaar waren o.a. soorten als els en kastanje aan de beurt. Met de resultaten uit die boomcontrole maken we een planning voor het onderhoud. In de meeste gevallen betreft het snoeien en dood hout uit de kronen verwijderen. Soms is knotten een optie en een enkele keer moet een boom worden gerooid. Ook komend seizoen gaan we weer aan de slag met het boomonderhoud. Daarbij ligt het accent op snoeien. Op enkele plaatsen zullen we bomen rooien. Soms omdat er geen andere mogelijkheid is, soms ook om ruimte te geven aan andere bomen in de directe omgeving. Uiteindelijk streven we naar een mooi, gezond en veilig bomenbestand.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl