Algemeen: 16 december 2015 Provincie Noord-Holland start met digitaal aanvragen subsidies

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om subsidies digitaal aan te vragen. De subsidieregeling Duurzaam renoveren en de PAS-regeling zijn de eerste waarvoor subsidieaanvragen digitaal ingediend kunnen worden.

Digitalisering subsidieproces

De provincie heeft de ambitie de dienstverlening continue te verbeteren.

Daarnaast heeft het kabinet gesteld dat in 2017 bedrijven en burgers digitaal zaken moeten kunnen doen met alle overheidsorganisaties. Digitale bereikbaarheid van de subsidieafhandeling draagt in belangrijke mate bij aan deze ambitie.

Regeling Duurzaam Renoveren en PAS-regeling

Voor de regeling Duurzaam renoveren is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal subsidie aan te vragen en voor de PAS-regeling wordt dit binnenkort mogelijk. Nadat er ervaring is opgedaan met deze regelingen wordt het digitaal aanvragen van subsidies geleidelijk ook voor andere regelingen mogelijk gemaakt. Voor een betrouwbare digitale aanvraag is het nodig dat particulieren DigiD gebruiken en organisaties eHerkenning.

Aanvragen kunnen ook nog altijd per post worden ingediend.

In de loop van 2016 kunnen subsidieontvangers ook voortgangsrapportages en vaststellingsverzoeken over verleende subsidies digitaal indienen.

Meer informatie subsideregelingen

Meer informatie over de manier waarop deze (digitaal) aangevraagd kunnen worden, vindt u in het subsidieloket op www.noord-holland.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl