Algemeen: 16 december 2015 Aandacht voor Noord-Hollandse landschappen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie wil de kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap behouden en versterken en tegelijkertijd ruimtelijke ontwikkelingen kunnen versnellen. "De regels worden begrijpelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat gemeenten beter en eerder kunnen inschatten of bouwplannen in hun landelijk gebied kans van slagen hebben", aldus gedeputeerde Joke Geldhof.

De grote variëteit aan landschappen en de bijbehorende cultuurhistorie maken Noord-Holland uniek. Het maakt Noord-Holland aantrekkelijk en zorgt ervoor dat mensen er graag willen wonen, werken en recreëren. De provincie heeft als taak te kijken of bebouwing past in het landschap of niet, de zogenaamde ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie staan de kenmerken en kwaliteiten van de landschappen in Noord-Holland beschreven. De provincie geeft daarmee richting aan het behouden en/of vergroten van de diversiteit, identiteit en kwaliteit van de Noord-Hollandse landschappen en cultuurhistorie.

De Leidraad wordt gebruikt bij de ontwikkeling van eigen provinciale ruimtelijke plannen en bij de beoordeling van gemeentelijke bouwplannen in het landelijk gebied. En in de Leidraad wordt richting gegeven aan veel voorkomende vragen zoals hoe om te gaan met bebouwing in dorpslinten, met grootschalige bedrijfsontwikkelingen, met erfinrichtingen of met stolpen.

Aansluiting bij de praktijk

De Leidraad wordt de komende maanden geactualiseerd. Om ervoor te zorgen dat de Leidraad een praktisch en bruikbaar instrument wordt voor gemeenten, ontwerp- en adviesbureaus en maatschappelijke organisaties pakt de provincie Noord-Holland de actualisatie samen met hen op. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Doordat zij betrokken zijn, weten gemeenten en andere gebruikers beter wat er van hen verwacht wordt bij het maken van bouwplannen voor het landelijk gebied waardoor de plannen beter onderbouwd kunnen worden en de provincie sneller kan toetsen of een bouwplan bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van het landschap en de cultuurhistorie.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl