Algemeen: 16 december 2015 Veiligheid, inspraak en onafhankelijk toezicht bij mijnbouw versterkt

rijksoverheid logo Bron: Rijksoverheid - De veiligheid van burgers staat voorop bij de winning van olie en gas en andere mijnbouwactiviteiten. Om dit belang nog beter te waarborgen, heeft de regering, in navolging van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, een voorstel voor aanpassing van de Mijnbouwwet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Meer voorwaarden

In het wetsvoorstel worden meer voorwaarden gesteld aan het winnen van olie en gas en aan de manier waarop dat gebeurt. De inspraak voor burgers en lokale overheden bij besluiten rondom gas- en oliewinning wordt verbeterd en het onafhankelijke toezicht bij mijnbouwactiviteiten versterkt.

Veiligheid centraal

Minister Kamp (Economische Zaken): 'Veiligheid van burgers staat centraal bij de winning van olie, gas en andere mijnbouwactiviteiten en gaat bij de besluiten hierover nu ook formeel zwaarder wegen. Ook de betrokkenheid van lokale overheden en omwonenden wordt verbeterd.'

De wetswijziging moet het mogelijk maken dat een vergunning om olie of gas te winnen kan worden geweigerd, aangepast of ingetrokken als er veiligheidsrisico's of ernstige schade aan gebouwen wordt verwacht. Of als alternatieve activiteiten de ondergrond, zoals waterwinning en aanleg van kabels en leidingen, de voorkeur boven winning heeft. Momenteel zijn deze weigeringsgronden niet expliciet in de wet opgenomen.

Advies

Provincies, gemeenten en waterschappen moeten voortaan om advies worden gevraagd bij het instemmen met winningsplannen of het wijzigen daarvan. Dit geldt ook voor plannen om olie, gas of CO2 in de ondergrond op te slaan.

Staatstoezicht op de Mijnen

Het onafhankelijke Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt namens de overheid in de gaten of het opsporen en winnen van olie en gas veilig gebeurt en of er geen schadelijke gevolgen zijn voor gezondheid en milieu. De onafhankelijke positie van SodM wordt, in navolging van een motie van de Tweede Kamer, in het wetsvoorstel verduidelijkt en versterkt.

Aan het SodM kunnen geen aanwijzingen worden gegeven over welke onderzoeken er worden gedaan, de wijze waarop dit gebeurt en wat de conclusies van het onderzoek zijn. Als de minister SodM zelf om onderzoek vraagt, dan wordt dit verzoek altijd openbaar gemaakt.

Aanbevelingen Onderzoeksraad voor de Veiligheid

De regering volgt met het wetsvoorstel aanbevelingen op die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) begin dit jaar heeft gedaan in haar rapport over de risico's op aardbevingen in Groningen. De versterking van SodM past daarnaast binnen de nieuwe regels over de onafhankelijke positie van Rijksinpectiediensten die afgelopen september 2015 zijn vastgesteld.

Het wetsvoorstel geldt niet alleen voor de gaswinning in Groningen, maar voor alle mijnbouwactiviteiten in Nederland.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl