Algemeen: 18 december 2015 Herdenken in duin en bos op Texel

Staatsbosbeheer Texel logoBron: Staatsbosbeheer Texel - door Erik van der Spek - Regelmatig vragen mensen vanwege een herdenking medewerking aan Staatsbosbeheer. Het gaat dan meestal om een verzoek as van een naaste op een bepaalde plek te mogen uitstrooien of om het plaatsen van een herdenkingsbank. Bijna altijd kan aan een dergelijk verzoek medewerking worden verleend.

Herdenkingsbank

Voor het maken en plaatsen van herdenkingsbanken heeft Staatsbosbeheer afspraken gemaakt met zorgboerderij Novalishoeve. Herdenkingsbanken worden vaak geplaatst om een overledene te gedenken, maar ook naar aanleiding van bijvoorbeeld een huwelijksjubileum. De initiatiefnemers betalen voor productie en onderhoud van de bank. De toegenomen belangstelling voor herdenkingsbanken geeft Staatsbosbeheer de ruimte om het beperkte budget voor onderhoud van recreatieve voorziening voornamelijk te gebruiken voor onderhoud van wegen en paden. Dankzij de extern gefinancierde herdenkingsbanken blijven er langs de paden toch rustpunten in stand.

Wanneer kan een bank geplaatst worden?

Vervanging van bestaande versleten banken is altijd mogelijk. Dat geldt ook voor het opnieuw plaatsen van een bank op een plaats waar deze is weggehaald omdat deze niet meer bruikbaar was. Een bank plaatsen op een nieuwe plek is soms ook mogelijk. We bepalen dan eerst of de natuur op die plek hinder kan ondervinden van de drukte rond een bank. Dat is zelden het geval. Een andere beoordeling is of een extra bank op die plaats geen negatief effect heeft op de natuurbeleving; verandert het natuurgebied niet langzaam in een stadspark? In De Dennen en het Krimbos houden we als regel aan: op wandel- en fietspaden niet meer dan één bank per 250m. In de meeste duingebieden verschuift deze grens naar 500m, maar in rustige gebieden zoals Bollekamer en Slufter plaatsen we alleen banken bij de toegangen. Daarnaast plaatsen we geen banken langs paden die alleen buiten het broedseizoen open zijn.

Asverstrooiing

Staatsbosbeheer geeft ruimte aan de behoefte om na een crematie de as in natuurgebieden uit te strooien. Dit kan op het strooiveld in de Bollekamer langs het Jan Ayeslag en sinds een wetswijziging ook op andere plaatsen. Voor asverstrooiing is toestemming van de grondeigenaar nodig. Staatsbosbeheer werkt hiervoor samen met de Stichting Natuurlijk Herdenken, die als centraal loket fungeert. Deze stichting is te bereiken via 0313-422307 of . De stichting legt voor u contact met Staatsbosbeheer en zorgt ervoor dat u een schriftelijk bewijs van toestemming krijgt.

Bij asverstrooiing is het niet mogelijk om in het gebied iets anders dan as achter te laten. Ook vraagt Staatsbosbeheer om de as echt uit te strooien. Een hoopje achtergelaten as is ongunstig voor de natuur en kan bovendien confronterend zijn voor recreanten die dit onverwacht tegenkomen. Ieder moet zich ervan bewust zijn dat het natuurbeheer in het gebied gewoon doorgaat en zo nodig aan de eisen van de natuur wordt aangepast. Wanneer het nodig is, wordt in het gebied gemaaid, begraasd of geplagd, ook kan het in de toekomst nodig zijn paden te verleggen. Ook kan het zijn dat de natuur het gebied verandert door zandverstuiving of kan er door veranderingen in het ecosysteem een heel andere begroeiing ontstaan.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl