Algemeen: 24 december 2015 Den Helder is een ruimtelijke hotspot

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Heel Nederland als laboratorium, Den Helder als een van de proeftuinen. Wethouder Jacqueline van Dongen (Ruimte en Duurzaamheid) heeft het Manifest 2040 ondertekend. "Onze stad kan op een aantal specifieke terreinen koploper of inspirator zijn in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen."

"Energietransitie, water, agrarische ontwikkelingen, leegstaand vastgoed: het manifest roept op binnen die thema's met initiatieven te komen. Dat inspireert mij enorm. We zijn echt een hotspot en moeten de kansen die dit manifest biedt aangrijpen. We hebben de ruimte, de haven, de ligging én de mogelijkheden om proeftuin te zijn voor ontwikkelingen die voor heel Nederland van belang zijn.

Een voorbeeld hiervan is het klimaatbestendig maken van de stad. Den Helder heeft hierin een voortrekkersrol en werkt samen met het Hoogheemraadschap aan verdere kennisdeling over dit onderwerp in Noord-Holland Noord. Water en ruimte zijn niet meer los van elkaar te zien. Maar er is hier echt veel meer mogelijk.

Kijk bijvoorbeeld naar de mooie initiatieven van agrariërs op het gebied van duurzaam geteelde bloembollen. Ik roep iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke toekomst van Den Helder en ons land met ons mee te denken. Bestuurders, politici, bewoners en ondernemers. Nieuwe initiatieven moeten de ruimte krijgen. Ik ga mij daar hard voor maken."

Jaar van de Ruimte, Manifest 2040

2015 was het Jaar van de Ruimte. Diverse personen en organisaties die zich betrokken voelen bij de ruimtelijke toekomst van Nederland gingen op zoek naar een nieuw handelingsperspectief in de ruimtelijke ontwikkeling. Dat mondde via diverse debatten en bijeenkomsten uit in het Manifest 2040. In het manifest staan 7 'Onvermijdelijke opgaven voor 2040' en 5 principes om samen te werken.

Het definitieve Manifest wordt vandaag, dinsdag 15 december, gepresenteerd.

De zeven opgaven

 1. Versterk het stedennetwerk: Flexibiliteit maakt de Nederlandse metropool krachtig
 2. Maak ruimte voor de energietransitie: Een Deltaprogramma voor een energieneutraal Nederland
 3. Zet water in als kwaliteitsimpuls: Water en ruimte: het koningskoppel voor de toekomst
 4. Breng agrarische productie in balans met de omgeving: Een footprintloze landbouw met meer toegevoegde waarde
 5. Zorg voor een gezonde leef omgeving: Gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn topprioriteit bij wijkontwikkeling
 6. Anticipeer op nieuwe technologie: Slim omgevingsbeleid voor maatschappelijk relevante innovaties
 7. Benut bestaande bebouwing: Een nieuwe bouwcultuur voor een flexibeler ruimtegebruik

De vijf principes

 1. Opgaven verbinden: In gebiedscoalities de verkokering te lijf
 2. Vertrouwen in particulier initiatief: Ontzorgende overheidsparticipatie stimuleert de maatschappelijke energie
 3. Regels in dienst van actie: Meer handelingsruimte voor vernieuwende initiatieven
 4. Omgevingskwaliteit beheren en creëren: Geen kwaliteit zonder beleid
 5. Lerend ontwikkelen: Nieuwsgierigheid loont

Meer informatie

Kijk op www.wijmakennederland.nl voor meer informatie en inspirerende voorbeelden. Nieuwe proeftuinen en ideeën zijn altijd zeer welkom.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl