Algemeen: 30 december 2015 Vaststelling Rijksinpassingsplan Afsluitdijk

Nieuwe Afsluitdijk logoBron: De Afsluitdijk - Voor de Afsluitdijk zijn ingrijpende plannen opgesteld voor de vergroting van de waterveiligheid en de verhoging van de waterafvoer. Minister Schultz van Hagen heeft het ontwerp voor de plannen in mei 2015 openbaar gemaakt. Op het ontwerp-rijksinpassingsplan zijn 27 zienswijzen ingediend, die deels alternatieve of aanvullende plannen bevatten (zoals de wens voor een spoorlijn op de dijk). Daarnaast zijn zienswijzen ingediend die zich richten op de bescherming van de natuur of andere belangen in het gebied.

De zienswijzen leiden tot een paar aanpassingen van het rijksinpassingsplan, voor andere onderwerpen zijn de gemaakte keuzes steviger onderbouwd of leiden de zienswijzen tot uitleg en verduidelijking. Ook heeft Rijkswaterstaat zelf nog een aantal verbeteringen aangebracht.

Begin 2016 zal minister Schultz van Hagen het rijksinpassingsplan vaststellen en samen met de nota van antwoord publiceren.

Het definitieve Rijksinpassingsplan, de nota van antwoord en de vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het project Afsluitdijk liggen begin 2016 ter inzage op verschillende locaties in het land. Tijdens deze periode kan een ieder die eerder een zienswijze indiende, beroep instellen bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Parallel werkt Rijkswaterstaat aan de voorbereiding van de aanbesteding, die 2e helft van 2016 zal starten. De uitvoering van de werkzaamheden moet in 2022 afgerond zijn. (bron: De Afsluitdijk)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl