Algemeen: 04 januari 2016 Gemeente Den Helder pakt woon- en adresfraude aan

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Den Helder gaat woon- en adresfraude gericht bestrijden. Basis vormt het plan van aanpak dat speciaal hiervoor is opgesteld. Den Helder geeft zo, net als het kabinet fraudebestrijding hoge prioriteit. In de nota 'Rijksbrede Aanpak Fraude' wordt het tegengaan van woon- en adresfraude als een belangrijk onderdeel van de algehele fraudebestrijding beschouwd.

De focus van het Helderse 'Plan van aanpak woon- en adresfraude' richt zich vooral op het intensiveren van fysieke adrescontroles, het stroomlijnen van zowel interne als externe informatie en de samenwerking met externe partners, zoals de politie, woningcorporaties, belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB), IND en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Inmiddels is een gemeentelijk fraudeteam actief en wordt begin 2016 een meldpunt fraude ingericht waar vermoedens van frauduleus handelen door burgers, instanties en bedrijven telefonisch, digitaal of schriftelijk gemeld kunnen worden. Dit mag ook anoniem.

Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van fraude, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, etc. Het kan ook een voorbode zijn van mensenhandel en diverse vormen van uitbuiting. Hoewel aan het inschrijven bij een gemeente regels zijn verbonden (bijvoorbeeld legitimatie, huurcontract, enz.), kan men na inschrijving in de BRP een Burgerservicenummer en een DigiD aanvragen om vervolgens andere vormen van criminaliteit te ontplooien. Kortom: door het misbruik maken van inschrijving via de BRP is het mogelijk om woon- en adresfraude in diverse vormen te plegen.

"Door vooral het uitvoeren van adrescontroles en het intelligent bundelen van informatie kan veel informatie worden vergaard. Niet door onze neus te steken in dingen die een overheid niet behoort te weten. Wel door het werk te doen dat van een gemeente verwacht mag worden en maatschappelijk niet te verdragen situaties aan te pakken. De eerdere ervaringen leren ook dat de inzet op het voorkomen en tegengaan van woon- en adresfraude veel geld oplevert. Dat geld is van u en mij, niet van een fraudeur", aldus burgemeester Koen Schuiling.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl