Algemeen: 21 januari 2016 Eerste klap sloop Dixiebar Callantsoog

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Donderdagmorgen 14 januari 2016 om 10.30 uur ondertekende wethouder Jelle Beemsterboer en Henselmans Ontwikkeling & Bouw een realisatieovereenkomst in Callantsoog.

Hierin zijn afspraken vastgelegd over de herontwikkeling van de locatie van de Dixiebar (Dorpsweg 28) in het centrum van Callantsoog. Om de overeenkomst figuurlijk te bevestigen gaan beide heren om 10.00 uur het eerste gat slaan in de muur van de oude Dixiebar. Als het een beetje meezit, gaat zelfs de eerste muur omver. Dat hangt van de kracht van beide heren af. Rond 10.30 uur zal vervolgens in restaurant Dorspszicht (Dorpsweg 2) de ondertekening van de overeenkomst plaatsvinden.

De sloop van de Dixiebar en de bijbehorende woning is de eerste stap voor de herontwikkeling van het terrein aan de Dorpsweg 28 in Callantsoog. Op de locatie worden zeven woningen gebouwd. De woningen krijgen een kap en een relatief klein woonoppervlak. Alle faciliteiten zullen op de begane grond worden gerealiseerd.

Het plan is daarmee in overeenstemming met de Woonvisie Schagen 2014 -2018, waarin geconcludeerd wordt dat er een tekort is aan nul-tredenwoningen en betaalbare woningen voor een 1-2 persoonshuishouding. De realisatie van deze woningen is in handen van Henselmans Bouw.

Het is gemeentebeleid om kansrijke woningbouwprojecten te versnellen. Daarom werd reeds met de ontwikkelaar een intentie-overeenkomst getekend, die vervolgens een inrichtingsschets presenteerde, waarmee het gemeentebestuur instemt. Door het nu ondertekenen van de overeenkomst worden afspraken over nadere uitwerking en uitvoering vastgelegd. De ontwikkeling past echter niet in het geldende bestemmingsplan. Er kan alleen medewerking worden verleend aan de bouw van deze woningen na een uitgebreide procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daartoe zal de initiatiefnemer nog een definitief bouwplan moeten indienen en zullen belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen op het bouwvoornemen kenbaar te maken.

Nadere informatie over de inrichting en het type woningen wordt zo spoedig mogelijk gegeven aan de inwoners van Callantsoog. Op 14 januari, bij de ondertekening, wordt bekend gemaakt wanneer de inloopavond is voor de inwoners en andere geïnteresseerden. De direct omwonenden van de Dixiebar zijn reeds persoonlijk op de hoogte gesteld van de ondertekening.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl