Algemeen: 01 februari 2016 Grote betrokkenheid deelnemers van symposium Schoolgebouw voor de toekomst

Op 19 januari 2016 kwamen zo'n tachtig professionals uit onderwijs, voorschool en gemeente samen in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna voor het symposium 'Schoolgebouw voor de toekomst'. "We staan aan de vooravond van de bouw van een aantal nieuwe schoolgebouwen," geeft wethouder Samenleving van Hollands Kroon, Frits Westerkamp, aan. "De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben invloed op het ontwerp van nieuwe schoolgebouwen. We willen de bouw van deze panden zo toekomstbestendig mogelijk aanpakken. Bewustwording creëren onder betrokken partijen is dus belangrijk." En dat doel lijkt gehaald: deelnemers toonden een grote betrokkenheid tijdens het gevarieerde programma.

Het avondprogramma nam de deelnemers mee langs verschillende invalshoeken. Keynote speaker Prof.dr. Wim de Ridder, futuroloog, verzorgde een presentatie over digitale innovatie en de ingrijpende metamorfose van onze samenleving. Een kort filmpje van leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit de Noordkop maakte duidelijk wat kinderen verwachten van het schoolgebouw voor de toekomst. Tot slot maakte architect Edwin Meyer Viol, betrokken bij de ontwikkeling van zo'n 150 schoolgebouwen in binnen- en buitenland, de mogelijkheden in het ontwerp van een schoolgebouw concreter. Centraal stonden de debatten waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over de onderwijsinhoud en het schoolgebouw voor de toekomst.

20160201
Keynote speaker futuroloog Prof.dr. Wim de Ridder introduceert de deelnemers in de toekomst

Metamorfose van onze samenleving

De Ridder schetste een interessant toekomstbeeld: digitale technologie wordt steeds handzamer, goedkoper en gebruiksvriendelijker. Denk aan de smartphones die steeds geavanceerder worden, het 5G netwerk waar men wereldwijd aan werkt en elektrische vervoersmiddelen. Bovendien wordt technologie gepersonaliseerd. Microsoft introduceert bijvoorbeeld Cortana, een virtuele persoonlijke assistent. Deze en andere ontwikkelingen leiden ertoe dat consumenten ondernemers worden. De producten die de consument van waarde acht, maakt hij zelf. Prijzen dalen en consumenten participeren steeds meer in de samenleving, waardoor handel, industrie en overheid imploderen.

Onderwijs ondergaat een grote verandering door de ontwikkeling van digitale leermiddelen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een gedetailleerd profiel van zichzelf maken, waardoor zij snel een persoonlijk leeradvies kunnen krijgen. Zij zoeken elkaar gemakkelijk virtueel op en beoordelen elkaars werk. Leren doe je thuis en huiswerk maken in de klas. Lesgeven wordt steeds efficiënter en meer toegesneden op de behoeften van de leerling. Kennis is gratis en wordt massaal gedeeld. Denk aan universiteiten die nu al MOOCs aanbieden (Massive Open Online Courses). De kwaliteit van kennis wordt bewaakt door computers.

Resultaat debatten

Na een korte pauze waarin er actief genetwerkt werd, gingen de deelnemers uiteen in vier groepen. Iedere groep ging onder leiding van een onderwijsadviseur van OBD Noordwest het gesprek aan over de onderwijsinhoud en het schoolgebouw voor de toekomst. Een eerste conclusie uit de gesprekken is dat de visie van het onderwijsteam (en eventuele andere gebruikers van het pand) leidend dient te zijn bij het ontwerp en de bouw van een schoolgebouw. Er dient gedacht te worden vanuit het kind. Dan ontstaat er een onderwijspakket waarmee vervolgens het programma van eisen voor een gebouw opgesteld kan worden. Om een doorgaande lijn te creëren, is het van belang dat het voorschoolse gekoppeld wordt aan het primair onderwijs. Een flexibele inrichting/indeling van het gebouw, veel ruimte (binnen en buiten), veiligheid, geborgenheid en uitdaging zijn belangrijke uitgangspunten bij onderwijs en het ontwerp van een schoolgebouw. Er dient gezorgd te worden voor draagvlak in de omgeving van een schoolgebouw; andere partijen, zoals ouders, verenigingen en het bedrijfsleven zullen in de toekomst steeds meer worden betrokken bij het geven van onderwijs. Er dient bovendien ingezet te worden op duurzaamheid. Al mag het onderwijs nooit ten koste gaan van (dure) klimaat- en milieutechnologie.

De uitkomsten van de debatten worden meegenomen in de plannen van de gemeente.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl