Algemeen: 29 februari 2016 Kust op Kracht: Aanpak grondwater en uitlogen zout water Hondsbossche Duinen

In de zomer van 2015 bleek dat het oppervlaktewater in Petten zouter was dan voorheen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente Schagen zijn direct gestart met het doorspoelen van het watersysteem. Metingen en nader onderzoek wezen uit dat met ingang van 2016 nadere maatregelen nodig waren.

Tijdelijke toename van zout water in het gebied was al in beeld als een mogelijk gevolg van de aanleg van de nieuwe waterkering. Dit werd daarom al in de gaten gehouden. Onderzoek heeft inmiddels bevestigd dat de oorzaak van het zouter worden van het oppervlaktewater in Petten door de kustversterking komt. Het zand voor de kustversterking is immers in zee gewonnen en bevat zout. Tevens bleek dat door het doorspoelen het oppervlaktewater in de naastliggende polder R (die ten oosten van Petten ligt) enkele periodes zouter is geweest. HHNK heeft in overleg met de agrariërs hiervoor een oplossing gevonden.

Maatregelen

Het watersysteem in Petten wordt in maart 2016 zodanig aangepast dat het water weer het normale gehalte zout bevat, en er geen extra zouthoudend water naar Polder R stroomt. Het zoutere water wordt afgeleid naar de Hazepolder en het gebied ten zuiden van Petten, waar het zouter worden van het oppervlaktewater door de dijkversterking geen probleem is. Deze gebieden, polders, waren altijd al brak en hebben een natuurfunctie. Naar verwachting zal het nog enkele jaren duren voordat al het zout uit het zand van de kustversterking gespoeld is. Tot die tijd controleert HHNK nauwlettend of alles in orde is en of er nog steeds zout uit de kustversterking spoelt. Speciale aandacht wordt hierbij geschonken aan het bollengebied.

Grondwaterpeil

In het Corfwater in Petten wordt sinds de aanleg van de kustversterking de grondwaterstand extra in de gaten gehouden. Er was namelijk ingeschat dat de grondwaterstand hier hoger wordt. Recente metingen en gesprekken met bewoners geven aan dat er plaatselijk al een verhoging van de grondwaterstand is. Op vrijdag 19 februari 2016 wordt op twee plaatsen mechanische drainage aangebracht. Bij een derde woning, aan de strandweg komt ook drainage. Later in het voorjaar wordt het watersysteem verbeterd, dat het probleem permanent oplost.

Zodra bekend is welke maatregelen genomen worden, zal dit met betrokkenen worden gecommuniceerd. Als u vragen over dit onderwerp heeft kunt u contact opnemen met Rob Bakker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, telefoon 072 - 582 8282.

Bron: Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en Provincie, via Kust op Kracht)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl