Algemeen: 22 april 2016 Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ter inzage tm 30 mei 2016

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ligt vanaf 18 april 2016 tot en met 30 mei 2016 ter inzage bij de provincie Noord-Holland. Tijdens de inzagetermijn van zes weken kan tegen het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan beroep worden ingesteld.

Om energielevering in de Kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst, moet het bestaande energienetwerk worden versterkt en uitgebreid. Met het inpassingsplan "Netuitbreiding Kop van Noord-Holland" maakt de provincie Noord-Holland daarom de bouw mogelijk van een nieuw 150/20kV -transformatorstation Middenmeer in glastuinbouwgebied Agriport A7. Tevens maakt het inpassingsplan de aanleg mogelijk van drie ondergrondse 150kV-verbindingen naar omliggende stations Oterleek, Anna Paulowna, Westwoud en De Weel, inclusief de aanpassingen aan een aantal van die stations.

De geplande netuitbreiding zorgt ervoor dat het elektriciteitsnetwerk minder gevoelig is voor storingen en calamiteiten. Daarnaast wordt het geplande windpark Wieringermeer op dit netwerk aangesloten. Het plangebied voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk betreft de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Heerhugowaard en Alkmaar.

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is op 4 april 2016 vastgesteld door Provinciale Staten.

Terinzagelegging

Het Het vaststellingsbesluit ligt met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage vanaf 18 april 2016 tot en met 30 mei 2016 bij de provincie Noord-Holland, (Kleine Houtweg 18 in Haarlem) en in de gemeentehuizen van de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Medemblik en Alkmaar. De stukken staan vanaf 18 april online en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl