Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 19 mei 2016 Den Helder: Sluitende kadernota ondanks bezuinigingen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Een realistische benadering met een duidelijke regierol voor het college, daarvoor heeft het college van B&W gekozen bij de totstandkoming van de Kadernota 2017-2020.

De trend is duidelijk: het college van B&W gaat de komende jaren door met het in balans houden van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. “Ondanks de uitdagingen waar we voor staan, is de financiële positie van Den Helder nog altijd goed. De gemeente bezit relatief omvangrijke reserves, heeft weinig schulden en de inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Niettemin is er reden tot zorg en moeten we de financiën scherp in de gaten houden”_, _ stelt Bob Haitsma, wethouder Financiën.

In de kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders vast voor het jaar 2017, met een vooruitblik op de jaren daarna. De Kadernota loopt vooruit op de begroting voor 2017. Belangrijke aandachtspunten voor de Kadernota 2017 - 2020 zijn:

Structureel sluitend

Op basis van de informatie die tijdens het opstellen beschikbaar was, is een financieel structureel sluitende kadernota gemaakt. De gedwongen extra financiële uitgaven zijn gecompenseerd door bezuinigingen door te voeren in de bedrijfsvoering. De kadernota geeft de financiële basis aan voor de economische ontwikkeling van de stad. “Het was een grote uitdaging’, erkent de wethouder, “maar het college meent met deze kadernota een goede balans te bieden tussen de stad vooruit helpen en soms pijnlijke maar realistische en noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering.”

Sociaal Domein

Den Helder investeert jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro in hulp, zorg en inkomensondersteuning voor haar inwoners. Vanuit het rijk loopt dat budget de komende jaren terug. Afgelopen jaar heeft Den Helder 8 miljoen minder uitgegeven dan wij van het rijk hebben gekregen. Dat geld reserveren wij om de komende jaren de bezuinigingen op te kunnen vangen, we maken een buffer. Tegelijk investeren we de komende jaren miljoenen extra, met steeds de centrale vraag; waar worden onze inwoners sterker en gelukkiger van? Op die manier kunnen we het geld ook echt investeren op de plekken waar onze inwoners dat het hardste nodig hebben.

Raad stelt kaders vast

Het college benadrukt dat het aan de gemeenteraad is om over de voorstellen in de Kadernota te beslissen. Wethouder Haitsma: “Als college willen we de raad ook echt in staat stellen om keuzes te maken.” Na de vaststelling van de Kadernota in september 2016 gaat het college, samen met de ambtelijke organisatie, aan de slag om de plannen nader in te vullen in de conceptbegroting. Haitsma: “In het najaar wordt dan de concrete uitwerking per beleidsterrein zichtbaar alsmede de precieze financiële consequenties van de bezuinigingen, zodat de raad duidelijke keuzes kan maken met concreet inzicht in de effecten.”

Meer informatie op www.denhelder.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl