Algemeen: 20 mei 2016 Opnieuw ter inzage: stukken Vismigratierivier (tm 14 juni 2016)

Nieuwe Afsluitdijk logoBron: De Afsluitdijk - Vanaf 3 mei 2016 tot en met 14 juni 2016 liggen het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier (PIP), verleende vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier (Nbw-vergunning) en verleende ontheffing Flora- en faunawet Vismigratierivier (Ffw-ontheffing) ter inzage.

De stukken liggen ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Voor adressen en openingstijden zie www.fryslan.frl/afsluitdijk of bel tijdens kantooruren met het secretariaat van De Nieuwe Afsluitdijk: 058 - 292 58 20. U kunt de stukken ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.fryslan.frl/afsluitdijk

Gedurende een periode van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP, de ontwerp Nbw-vergunning en/of de Ffw-ontheffing. Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken.

Meer informatie:

www.fryslan.frl/afsluitdijk of www.ruimtelijkeplannen.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl