Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 27 mei 2016 Noord-Holland GS-besluit over wijzigingen Provinciale Ruimtelijke Verordening (inzage 10 juni - 22 juli 2016)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten hebben op 10 en 17 mei 2016 een besluit genomen over de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Met betrekking tot de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Wonen en vliegen, jaarrond Strandbebouwing en actualisatie van de kaart Aardkundige Monumenten. Van 10 juni 2016 tot en met 22 juli 2016 liggen de wijzigingen naar verwachting ter inzage.

Kerntaken provincie

Een van de kerntaken van de provincie is het vormgeven van het bovenlokale en regionale ruimtelijk-economische beleid. De provincie zorgt samen met andere overheden voor een passende invulling van de leefomgeving, zodat mensen op de best mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit 2008 biedt de provincie hiervoor twee belangrijke instrumenten: de Structuurvisie (SV) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

De Structuurvisie en de PRV worden in 2016/2017 in verschillende ronden gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Dit is een direct gevolg van nieuwe beleidsvoornemens uit o.a. het Coalitieakkoord 2015-2019 en het opstellen van nieuwe landelijke regels voor verstedelijking (Rijksbeleid).

Meer samenhang

De wijzigingen van de Structuurvisie en de PRV anticiperen zo veel mogelijk op de sturingsfilosofie van de te komen Omgevingswet (2018): minder regels, meer lokale afwegingsruimte en meer vertrouwen (kenbaarheid) tussen overheden, meer integraliteit en samenhang en meer eenvoud en snelheid in procedures. De wijzigingen zijn besproken met belangrijke samenwerkingspartners van de provincie zoals gemeenten en belangengroepen.

Planning

Op 30 mei 2016 bespreekt de Commissie Ruimte, Wonen en Water de voorgestelde wijzigingen, waarna deze naar verwachting ter inzage worden gelegd van 10 juni tot en met 22 juli 2016. Provinciale Staten stellen naar verwachting op 12 december 2016 de wijzigingen van deze ronde vast. Dit is later dan vermeld in het nieuwsbericht van 6 januari 2016, www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Wijzigingen-Structuurvisie-en-Provinciale-Ruimtelijke-Verordening-20162017.htm

In het voorjaar van 2017 volgt de laatste ronde met wijzigingen. Er zijn wijzigingen voorzien voor de onderwerpen: Verblijfsrecreatie, Beleidskader strandbebouwing, Landbouw, Landschappelijke en natuurregimes, Leidraad Landschap en cultuurhistorie, Buitendijkse gebieden, Aardkundige gebieden en monumenten, Provinciale wegen en Windmolens.

Meer informatie?

Kijk op www.noord-holland.nl, Ruimtelijke verordening, of stuur een e-mail naar: .

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl