Algemeen: 08 juni 2016 Texel: Melden voor kleinschalig recreatief staand wantvissen

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Sinds 1 januari 2016 2011 geldt er een algemeen verbod op staand want visserij. Wilt u toch deze vorm van visserij toepassen dan kunt u hiervoor een vrijstelling aanvragen via de gemeentelijke website. Deze vrijstelling moet jaarlijks aangevraagd worden. De landelijke en lokale regels voor staand wantvisserij zijn ook te vinden op www.texel.nl via de zoekterm staand wantvissen. Let op dat de regels niet op heel Texel gelijk zijn, een verduidelijkend kaartje is op dezelfde internetpagina te vinden.

Op verzoek van onder meer de Waddeneilanden is besloten om recreatieve staand want visserij via een vrijstelling (onder bepaalde voorwaarden) op het Noordzeestrand en de kustwateren toe te staan. Dit omdat er sprake is van bestaand gebruik. Om de situatie op het strand voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, heeft de gemeente hiervoor, samen met staand want vissers, geformuleerd. In het beleid staan alle lokale voorwaarden waaraan een recreatief staand wantvisser moet voldoen.

Recreatief staandwantvissers die gebruik willen maken van de vrijstelling, moeten zich ieder kalenderjaar melden bij de gemeente. Het meldingsformulier op de website moet hiervoor ingevuld worden. De kosten voor een melding bedragen Ä 81,05.

Naast deze regelgeving blijven ook alle andere regelgeving van toepassing. Zo blijft het verbod om met een auto op het strand te komen, van kracht. Ook moet een eventuele bijvangst van bruinvissen worden geregistreerd. Op dit moment geldt voor alle vissers, dus ook recreatief staand wantvissers, een baglimiet op zeebaars. In de eerste helft van het jaar (tot 1 juli) mogen vissers geen zeebaars meenemen, in de tweede helft (vanaf 1 juli) mogen vissers maximaal één zeebaars meenemen. Teveel gevangen vis moet terug gezet worden, ook in het geval de vis al dood is.

De gemeente Texel maakt samen met een aantal andere gemeenten gebruik van een vrijstelling op dit verbod. Om te zorgen dat ook in de toekomst recreatief met staand wantvissen mogelijk blijft, is het van belang dat de regels blijvend in acht worden genomen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de vrijstelling op het verbod op Texel (voor iedereen) vervallen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl