Algemeen: 23 juni 2016 Alcoholgebruik jongeren Noord-Holland Noord blijft om aandacht vragen

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - De gemeenten in Noord-Holland Noord die samenwerken in het project 'In Control of Alcohol en Drugs' volgen al tien jaar met grote belangstelling de antwoorden die leerlingen geven op vragen in de vragenlijst Emovo (Elektronische Monitoring en Voorlichting) over hun alcohol en drugsgebruik.

GGD Hollands Noorden neemt bij leerlingen uit de tweede en vierde klas binnen het voortgezet onderwijs jaarlijks deze Emovo af. De uitkomsten van deze vragenlijst worden ingezet om het gebruik onder jongeren te monitoren. Vanaf de start van het project laten de cijfers een dalende lijn zien. In 2005 gaf 66% van de jongeren aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken, in 2015 is dat gedaald naar 29%.

Het tegenovergestelde zien we bij de 'ouder tolerantie'; steeds meer ouders keuren het gebruik van alcohol door jongeren af of zeggen er iets van. In 2005 keurde een kwart van de ouders het alcoholgebruik van zijn of haar kind af of zei er niets van. In 2015 is dat toegenomen naar 54 %. Dat betekent dat ruim de helft van de ouders er wel iets van zegt of het afkeurt dat hun kind jonger dan 18 jaar alcohol gebruikt.

Boodschap blijft: geen alcohol onder de 18

Ondanks deze positieve cijfers kunnen we nog niet achterover leunen. De dalende trend lijkt te stagneren binnen de groep jongeren die wel regelmatig drinkt. In 2005 was 52% van de jongeren ooit dronken geweest. Dit percentage is sterk gedaald maar blijft de laatste jaren 'hangen' rond de 30%. Ook het aantal jongeren (beneden de 16 jaar!) dat aan binge drinken doet (meer dan vijf glazen alcohol bij een gelegenheid) is vanaf 2005 (54%) sterk gedaald, maar blijft de laatste jaren hangen rond de 25%. Dat is zorgelijk, zeker omdat uit de achterliggende cijfers blijkt dat 43% van de ouders van deze jongeren het gebruik van alcohol goedkeuren. Onder de ouders van kinderen die aangeven "ooit gedronken te hebben" vind 32% van de ouders dat geen probleem.

De burgemeesters en wethouders Volksgezondheid uit de regio NHN zien in deze cijfers aanleiding om vol te blijven inzetten op beperking van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. We zijn goed op weg, maar pas tevreden als 'geen alcohol onder de 18' net zo vanzelfsprekend is als niet roken: NIX 18 blijft de boodschap.

Drugsgebruik

Ook het drugsgebruik onder jongeren is in de vragenlijst van Emovo meegenomen.

Dit richt zich op twee indicatoren voor drugs; hebben de jongeren drugs aangeboden gekregen en hebben ze het gebruikt. We zien dat de cijfers voor softdrugs 'aangeboden gekregen' stabiliseert rond de 25%. Het aantal jongeren dat softdrugs gebruikt is gedaald van 20 % in 2005 naar 12 % in 2015. Opvallend is dat hier een directe relatie bestaat met jongeren die roken: 61% van de jongeren, die ooit hebben gerookt, gebruikt softdrugs. Van de jongeren die nooit rookten heeft slechts 3% ooit softdrugs gebruikt.

De groep jongeren die ooit harddrugs heeft gebruikt is klein (rond de 2%, exclusief lachgas) en gedaald sinds 2009 (4%) Het percentage jongeren dat ooit harddrugs (inclusief lachgas) heeft gebruikt is 5%.

Lachgas

Het Trimbos instituut signaleert een stijgende trend als het gaat om gebruik van lachgas. Hoewel de naam anders doet vermoeden is lachgas een harddrug en valt onder de opium en geneesmiddelen wet. Het gebruik van lachgas is in opkomst: 80% van de jongeren die harddrugs hebben gebruikt heeft lachgas gebruikt. De effecten van het gebruik van lachgas lijken op korte termijn nauwelijks schadelijk, op lange termijn mogelijk op het gebied van vruchtbaarheid en neurologische aandoeningen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl