Algemeen: 01 juli 2016 Incluzio Hollands Kroon van start

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Vanaf vrijdag 1 juli 2016, is Incluzio Hollands Kroon verantwoordelijk voor de jeugdzorg en Wmo in Hollands Kroon.

Zorg en ondersteuning gaan gewoon door

Deels uitgevoerd door eigen deskundige hulpverleners en deels door lokale gecontracteerde partijen. Iedereen die nu zorg en ondersteuning ontvangt met een indicatie die doorloopt na 1 juli, krijgt ook straks gewoon de zorg die nodig is.

Soepele en zorgvuldige overgang

Incluzio Hollands Kroon levert vanaf 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen - van jong tot oud - in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). En vanaf januari 2016 2017 ook voor de voorliggende voorzieningen. De komende maanden vindt de overdracht van alle klanten plaats. Samen met de gemeente en alle zorgaanbieders zorgen we voor een soepele en zorgvuldige overgang. Dat betekent dat iedereen die nu zorg en ondersteuning ontvangt met een indicatie die doorloopt na 1 juli, straks gewoon de zorg krijgt die nodig is. In de meeste gevallen behoudt de klant de huidige zorgaanbieder. Mocht dit om verschillende redenen niet het geval zijn, wordt de klant persoonlijk geïnformeerd.

Altijd dichtbij

De wijkteams vormen een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. In samenwerking met verschillende instellingen en organisaties zoals huisartsen, wijkverpleging, gespecialiseerde zorg en scholen, organiseert Incluzio Hollands Kroon met het wijkteam de zorg in de gemeente. Alleen samen kunnen we mensen, die het nodig hebben, zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij.

Integrale aanpak

In 2015 zocht de gemeente Hollands Kroon een nieuwe zorgpartner die de klant centraal zet. Wethouder Mary van Gent wilde af van bureaucratie en verkokerde hulpverlening. De gemeente gelooft in de integrale aanpak van Incluzio Hollands Kroon. Bij deze integrale aanpak bieden wijkteams hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. Dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de website www.wijkteam-hollandskroon.nl

U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer 088 - 321 5000.

Op www.hollandskroon.nl is een Folder te vinden.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl