Algemeen: 08 juli 2016 Gemeente Texel krijgt een voldoende, verbetering mogelijk

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Eind januari/begin februari 2016 werd via het onderzoek 'Waar staat je gemeente' inwoners van Texel gevraagd hun mening te geven over hun gemeente. Een uitgebreide enquête ('Burgerpeiling') werd naar 1800 inwoners gestuurd en 2 weken lang werden bezoekers van het gemeentehuis gevraagd om hun mening over dienstverlening bij een bezoek aan de publieksbalie ('Balie-onderzoek'). In totaal 626 inwoners hebben de burgerpeiling ingevuld en 147 bezoekers hebben een bijdrage geleverd aan balie-onderzoek.

Het onderzoek laat zien dat gemeente Texel géén onvoldoendes scoort. Op basis van het onderzoek zijn wel een aantal verbeterpunten in kaart gebracht om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren.

In de uitgebreide vragenlijst van de Burgerpeiling werden vragen gesteld over vier verschillende thema's en om een totaaloordeel gevraagd. Dit heeft geleid tot de volgende waardering:

Thema

Kernvraag in de enquête

Texel

Gemiddeld cijfer (1-10)

Gemeenten <25.000 inwoners

Gemiddeld cijfer (1-10)

Woon- en leefklimaat

Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor de woon- en leefomgeving?

6,8

6,7

Relatie inwoner-gemeente

Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt?

5,9

6,1

Gemeentelijke dienstverlening

Hoe waardeert u - over het algemeen - de dienstverlening van de gemeente?

6,8

6,7

Zorg en welzijn

Hoe waardeert u de inspanningen van uw gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij?

6,4

6,5

Totale waardering gemeente

Hoe waardeert u alle inspanningen van uw gemeente voor haar inwoners?

6,6

6,6

Uit het 'balie-onderzoek' blijkt dat de bezoekers de dienstverlening aan het gemeentelijk loket waarderen met een 7,8.

Texel

Gemiddeld cijfer (1-10)

Gemeenten <25.000 inwoners

Gemiddeld cijfer (1-10)

Totaaloordeel bezoek aan loket

Rapportcijfer totaaloordeel bezoek aan het loket

7,8

7,9

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl