Algemeen: 12 juli 2016 Gedeputeerde Staghouwer (Groningen) nieuwe voorzitter Waddenfonds

Gemeenschappelijke Regeling WaddenfondsBron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds - De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Hij volgt de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra op, die aanblijft als lid van het dagelijks bestuur. Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de waddenprovincies Groningen, Fryslân en Drenthe voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Jaarlijks is er een bedrag van bijna 29 miljoen euro beschikbaar.

De komende jaren focust het Waddenfonds zich onder andere op investeringen in grote projecten, die een duurzaam effect hebben op de economie en ecologie in het Waddengebied. Daarnaast blijft het Waddenfonds zich eveneens inzetten voor de realisatie van kleine projecten in de Waddenregio. Onder Staghouwers leiding zal dit beleid in de praktijk verder worden vormgegeven. Tot 2027 is er in het Waddenfonds voor deze doelen nog 300 miljoen euro voorhanden.

Sinds het Waddenfonds in 2012 door het Rijk werd overgedragen aan Noord-Holland, Fryslân en Groningen leverde Fryslân de voorzitter. Henk Staghouwer is op basis van roulerend voorzitterschap tussen de drie waddenprovincies, door het algemeen bestuur van het Waddenfonds verkozen voor een periode van vier jaar.

Staghouwer is sinds 2013 voor de ChristenUnie gedeputeerde van Groningen en heeft de portefeuille, landbouw en visserij, internationalisering, Blauwestad en de Waddenzee.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl