Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 09 september 2016 Waddenfonds wordt ingezet voor grote projecten in Waddengebied

Gemeenschappelijke Regeling WaddenfondsBron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds - De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit Waddenfonds reserveren voor investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere economische en duurzame ecologische ontwikkeling van het Waddengebied. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 - 2026, dat door de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland inmiddels is vastgesteld. In oktober 2016 moeten de drie Provinciale Staten over de voorstellen een besluit nemen.

De 150 miljoen van het Waddenfonds komt beschikbaar voor zes grote thema's: Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, het versterken en vermarkten van werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollard-gebied in balans en eilanden op eigen kracht. Aanvullend op de bijdrage uit het Waddenfonds is er altijd sprake van co-financiering. Naast de zes thema's blijven er aparte subsidieregelingen bij het Waddenfonds voor reguliere kleinere projecten via thematische openstellingen (bijvoorbeeld om recreatie en toerisme te bevorderen). Hiervoor is bij het Waddenfonds tot 2026 90 miljoen euro beschikbaar.

Na het vaststellen van het Investeringskader Waddengebied 2016 - 2026 gaan de drie provincies samen met het Waddenfonds een uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor de majeure opgaven.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite www.ikwaddengebied.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl