Algemeen: 06 oktober 2016 Samenwerking Hollands Kroon en Schagen COWWI stopt

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De gemeenten Hollands Kroon en Schagen stoppen de samenwerking in het Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI). Na twee jaar samenwerken blijkt dat de visies van beide gemeenten op de bedrijfsvoering en de navenante kosten te veel verschillen om in het COWWI te blijven samenwerken.

Beide gemeenten hebben daarom in goed overleg besloten om de samenwerking te stoppen en aan de gemeenteraden voor te stellen om de overeenkomst COWWI te beëindigen. Hierbij staat voorop dat de mensen die voor hun uitkering of aanvraag voor zorg te maken hebben met het COWWI geen problemen ondervinden van deze ontwikkelingen. COWWI is op dit moment een afdeling van de gemeente Schagen, die voor beide gemeenten de administratie uitvoert voor de Wmo, Jeugdzorg en Schuldhulpverlening. Daarnaast voert het COWWI de Participatiewet uit (Werk en Inkomen), de leerplicht en RMC-taken.

Een deel van de werkzaamheden voor de Wmo en Jeugdwet gaan per 1 januari 2016 2017 over naar Hollands Kroon. De overige werkzaamheden gaan per 1 april 2016 2017 over.

De beide gemeenteraden krijgen in december 2016 formeel een raadsvoorstel over het beëindigen van de bestuursovereenkomst ter besluitvorming. Zolang de samenwerking nog niet formeel beëindigd is, waarborgt de gemeente Schagen de dienstverlening aan de inwoners van gemeente Schagen én Hollands Kroon.

Wat betekent dit voor inwoners?

Hebben inwoners op dit moment een uitkering van de gemeente of een aanvraag lopen? Dan loopt dit gewoon door. Het Publieksplein op de locatie aan het Westerpark te Schagen blijft open tot 1 april 2016 2017. Vanaf die datum kunnen inwoners met al hun vragen terecht bij de gemeente waarin zij wonen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl