Algemeen: 15 november 2016 Project eenzaamheid onder ouderen in Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - In opdracht van de gemeenteraad zal in Den Helder de komende maanden onderzoek worden gedaan naar de eenzaamheid van 75-plussers. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de GGD Hollands Noorden in samenwerking met MEE & de Wering.

Het onderzoek staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een proces dat uit meerdere onderdelen bestaat. Naast het onderzoek zullen preventieve huisbezoeken aan ouderen worden gebracht. Er zal een netwerk van betrokken lokale organisaties worden opgebouwd. En door Hogeschool Arnhem/Nijmegen zal de training "Eenzaam ben je niet alleen" worden gegeven aan professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg. De resultaten van het onderzoek, de ervaringen met de huisbezoeken en het netwerk van lokale organisaties zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een actieprogramma. Het doel is te komen tot een betere signalering en aanpak van problematische eenzaamheid onder ouderen.

Eenzaamheid onder ouderen

Als mensen ouder worden, worden bestaande netwerken kleiner. De gezondheid verslechtert. En omdat steeds meer mensen langer zelfstandig wonen blijft eenzaamheid vaker onopgemerkt. Uit de gezondheidsmonitor 2012 van de GGD blijkt dat 46,5% van alle 65-plussers in Den Helder zich eenzaam voelt. Naarmate de leeftijd stijgt neemt het risico op eenzaamheid toe. In Den Helder is de groep 75-plussers sterker vertegenwoordigd dan in andere Nederlandse gemeenten (8,2% van totale bevolking in Den Helder t.o.v. 7,6 % in Nederland en 7% in Noord-Holland). Dat percentage zal nog verder groeien.

Opzet onderzoek

Om problematische eenzaamheid beter te kunnen signaleren en aan te pakken, is allereerst meer inzicht nodig in deze problematiek onder 75-plussers en de manieren waarop dit kan worden teruggedrongen. De Gezondheidsmonitor 2016 heeft al veel informatie opgeleverd over eenzaamheid onder ouderen. Met 200 preventieve huisbezoeken bij 75-plussers in Den Helder wordt gezocht naar aanvullende informatie. De gesprekken worden ook gebruikt om te vragen naar de bekendheid met allerlei regelingen en voorzieningen voor ouderen in Den Helder.

En ouderen hierover te informeren. Met 15-20 ouderen zal aansluitend een diepte-interview plaatsvinden over de beleving van en het omgaan met eenzaamheid. En over wat zij denken nodig te hebben aan hulp/zorg/activiteiten om de eenzaamheid te verminderen. In een "Dialoog met de Stad" tenslotte, een groep bestaande uit professionals en vrijwilligers van lokale zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente, zal informatie worden verzameld over het aanbod op het gebied van eenzaamheidspreventie, de samenwerking tussen organisaties, de visie op eenzaamheid en het signaleren van eenzaamheid. De resultaten van het onderzoek worden medio juni 2016 2017 gepresenteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst voor alle lokale organisaties.

Netwerkaanpak

In de meeste gemeenten, waaronder Den Helder, ontbreekt een heldere visie en een samenhangend plan rondom eenzaamheid waarin alle bestaande activiteiten zijn ingebed en waarbij alle belangrijke netwerkpartners zijn betrokken. Dit is wel nodig om het probleem goed aan te kunnen pakken. Want huisbezoeken zijn alleen zinvol als er ook goed doorverwezen kan worden naar een passende voorziening, of naar passende hulp door een goed toegeruste (vrijwillige) ondersteuner in de wijk.

De training "Eenzaam Ben je niet alleen" wordt ingezet om een lokaal team van vrijwilligers en professionals te ondersteunen bij het signaleren, bespreekbaar maken en ondersteunen van eenzame personen. Maar ook om een netwerk van betrokken organisaties en vrijwilligers op te zetten. Met als doel om ook in de toekomst samen te blijven werken aan de aanpak van problematische eenzaamheid.

Op basis van een gedeelde visie kan een helder actieplan worden gemaakt.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl