Algemeen: 24 november 2016 Ecoptenkaart geeft goed inzicht voor natuurbeheer Waddenzee

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. Eén van de manieren om veranderingen in ecosystemen en landschappen inzichtelijk te maken is met ecotopenkaarten.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft daarom opdracht verleend aan Wageningen Marine Research om een ecotopenkaart Waddenzee te vervaardigen volgens de typologie van ZES.1. Dit is de standaard aanpak van Rijkswaterstaat volgens hun Zoute Wateren Ecotopen Stelsel. Deze kaart, en het onderliggende rapport, zijn nu digitaal beschikbaar.

Beheer Waddenzee

De ecotopenkaart helpt beheerders om duidelijk te krijgen waar welke natuur zit in het Waddengebied. Zo kunnen beheerders inspelen op bepaalde situaties, legt onderzoeker Martin Baptist uit., ,Hoge zandruggen naast diepe geulen zijn bijvoorbeeld vaak een rustplaats voor zeehonden. Als in het veld blijkt dat die zeehonden daar toch niet liggen dan kan dit een indicatie zijn dat er wat aan de hand is."

Daarnaast geeft de ecotopenkaart, wanneer het om de zoveel jaar wordt uitgevoerd, een goed inzicht in veranderingen van het Waddenlandschap. Zo kan de ecotopenkaart fungeren als onderlegger voor de beheeropgaven die voortvloeien uit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Westerschelde

"Het idee om ecotopenkaarten voor de Waddenzee te gebruiken hebben we afgekeken in Zeeland", zegt Michiel Firet namens het Programma naar een Rijke Waddenzee.

"De lopende monitoring van de Westerschelde heeft laten zien dat ecotopenkaarten een onmisbaar instrument zijn om een eenduidig beeld te krijgen over veranderingen in de natuur. Dit eenduidige beeld helpt om er vervolgens gezamenlijk mee aan de slag te gaan."

Beschikbare Downloads op rijkewaddenzee.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl