Algemeen: 16 december 2016 Hollands Kroon: Inwoners beslissen in 2017 mee over subsidieverstrekking

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college wil inwoners mee laten beslissen in de verstrekking van subsidie. In de begroting van 2017 is Ä 200.000,- extra financiële ruimte vrijgemaakt om nieuwe initiatieven in behandeling te nemen. Het enige criterium dat we hieraan verbinden is dat initiatieven passend moeten zijn binnen doelstellingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 20 december 2016.

Adviesgroep

Per 1 januari 2017 wordt een adviesgroep samengesteld die ondersteund wordt door 'Hollands Kroonse Uitdaging'. Zij toetsen nieuwe initiatieven en beslissen over de subsidieverstrekking. Naast een ambtenaar van de gemeente, bestaat de adviesgroep uit grote maatschappelijke partners zoals KopGroep Bibliotheken, Incluzio, Sportservice en WonenPlus Welzijn. De groep maakt de afweging of een initiatief via crowdfunding opgepakt moet worden of via gemeentelijke subsidie.

Daarvoor wordt al bekeken of het netwerk van De Uitdaging het initiatief kan ondersteunen.

Digitaal platform

We sluiten ons aan bij het digitaal platform genaamd 'Het lukt ons'. Daarmee bieden we initiatiefnemers een platform voor crowdfunding. Met de bouwers van dit platform, 1%Club, zijn we in gesprek om ook de subsidieverstrekking volledig digitaal en interactief via dit platform te laten verlopen. Doelstelling is om in 2018 via dit platform ook alle subsidieaanvragen in te laten dienen, inwoners een stem te geven over verdeling van budget en de inhoudelijke verantwoording inzichtelijk te maken.

Fasering

We gaan een proces in dat zorgvuldige voorbereiding vraagt. Organisaties die voor 2017 al subsidie hebben aangevraagd hebben bericht van ons gehad. We werken toe naar de aanvragen voor 2018. We informeren de organisaties als de wijzigingen van de nieuwe procedure definitief zijn.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl