Algemeen: 16 december 2016 Natura 2000-beheerplannen Waddengebied definitief vastgesteld - Planperiode Structuurvisie Waddenzee verlengd

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017 aflopen, maar de nieuwe Structuurvisie Waddenzee is pas januari 2019 gereed.

In overeenstemming met de Staatssecretaris van EZ heeft de Minister van IenM besloten om de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee te verlengen tot 31 december 2018. Vanwege de voorgenomen overgang naar het instrumentarium van de Omgevingswet ligt het niet voor de hand om voor de tussenliggende periode een nieuwe Structuurvisie Waddenzee op te stellen. Meer informatie op www.waddenzee.nl. (Bron: Waddenzee.nl)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl