Algemeen: 22 december 2016 De Nieuwe Afsluitdijk viert 5 jarig bestaan

Nieuwe Afsluitdijk logoBron: De Afsluitdijk - Vijf jaar gelden op 23 december 2011 werd de Bestuursovereenkomst "Toekomst Afsluitdijk" ondertekend. Het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) bestaat daarmee nu 5 jaar. In die jaren is al veel bereikt, maar er staat ook nog veel te gebeuren.

Waar het allemaal begon

Anno 2006 werd bekend dat de Afsluitdijk aan versterking toe was. Vanaf dat moment zijn ideeën ontwikkeld om duurzame energiebronnen te benutten, de waterkwaliteit te verbeteren en de natuurkrachten te leren benutten in plaats van beheersen. Vanaf 2011 gingen de regionale overheden rond de Afsluitdijk de uitwerking van deze uitdagingen aan met het programma De Nieuwe Afsluitdijk. DNA is een samenwerkingsverband van de provincies Noord Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat werken we aan de waterveiligheid en –management op de Afsluitdijk.

De toekomst

Door invulling te geven aan de ambities op het gebied van economie, ecologie en duurzame energie, draagt DNA bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Daarnaast creëert ze kansen en werkgelegenheid door een:

Inmiddels zijn enkele projecten zoals het Afsluitdijk Wadden Center, Waddenpoort Den Oever en het Off Grid Test Center in uitvoering. Andere projecten naderen deze fase. Hiermee is een groot deel van de projecten uit de Ambitie Agenda Afsluitdijk (2012) opgepakt. Voor de opgave die er nog ligt is het Uitvoeringsplan 2017-2020 opgesteld. Hierover volgt later meer.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl