Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 17 januari 2017 Kansenkaart Randen van het Wad

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - PRW heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 dichterbij moet brengen. Deze nieuwe versie is een update van de eerste kansenkaart uit 2014.

Op de nieuwe kansenkaart zijn nu 16 kansrijke projecten geïdentificeerd. Van het Amstelmeer tot aan de Eems-Dollard. Het PRW dicht met name drie projecten een grote meerwaarde toe voor de natuur: de kop van Noord-Holland, de Vismigratierivier en de Lauwerskust. Deze projecten bieden grote kansen voor zoet-zoutovergangen. Een nieuw element in de Kansenkaart is dat het ook aangeeft welke projecten al richting uitvoering zijn, zoals de Prins-Hendrikdijk op Texel www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/prins-hendrikzanddijk-texel-ligt-inzage en het Marconi-project www.ee-eemsdelta.nl/nieuws/nieuws/dijkversterking-eemshaven-delfzijl-officieel-van-start

Kansenkaart

De opgenomen projecten herstellen niet alleen natuur, maar bieden ook kansen op andere terreinen zoals economie en veiligheid. Het begrip ‘Kansenkaart’ duidt aan dat de geïdentificeerde projecten nog verder ontwikkeld moeten worden.

Projecten die al worden gerealiseerd zijn daarom apart gemarkeerd.

Brakwater

De randzone van de Waddenzee wordt ruim genomen, tot minimaal enige kilometers rondom de kustverdedigingswerken. Dat is nodig omdat de ecologische relaties tussen land en zee zich verder uitstrekken dan dijken of waterwerken. Zoals bij brakwaterzones of hoogwatervluchtplaatsen voor vogels.

Vispassage

Ook bij vispassages is het bijvoorbeeld nodig om op stroomgebiedsniveau te denken. Denk aan de rivierprik die vanuit de Waddenzee helemaal naar de Drentsche Aa zwemt om daar te paaien. De Noordzeekustzone behoort niet tot de randen van de Waddenzee, maar wel tot de randen van het Waddengebied. Daarom zijn projecten in deze zone wel opgenomen op de Kansenkaart.

Gedrukte kaart

Wil je graag de kaart in gedrukte vorm ontvangen? Dat kan! Meer informatie hierover op rijkewaddenzee.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variƫrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl