Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 23 mei 2017 Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. De publicatie biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, het beheer en het gebruik van werelderfgoed Waddenzee over het jaar 2016.

Bovendien worden over vele onderwerpen langjarige cijferreeksen gepresenteerd, waardoor trends zichtbaar worden. Ten opzichte van de vorige uitgave is deze keer ook informatie opgenomen over maatschappelijk en economisch gebruik. Deze 'signalen vanuit het beheer' vormen een belangrijke bron van informatie voor het bijstellen en aanscherpen van de gemeenschappelijke basismonitoring in de Waddenzee.

Samenwerking beheerders

Het doel van de gezamenlijke beheerders is om binnen enkele jaren op te treden 'als ware zij één beheerder'. In Wadden in Beeld 2016 worden duidelijke voorbeelden aangehaald die het groeiproces daar naartoe illustreren. Er wordt onder meer melding gemaakt van samenwerking tussen natuurorganisaties en overheden via gezamenlijke beheerplannen, voorbereiding op eventuele calamiteiten en de organisatie van werkgemeenschappen met onderzoekers en gebruikers. Heel tastbaar is het gebruik van elkaars schepen, de uitwisseling van medewerkers voor specifieke taken, en de aanwezigheid van de wadwachters en de bemanning van de Waddenunit.

Enkele opvallende trends

- Overwegend groei in de waddenzeehavens: er zit groei in de meeste waddenhavens voor de zeevaart en de visserij. Ook in 2016 zette een al eerder opgaande lijn door in aantallen ontvangen schepen, tonnages overslag, toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

- Kluut model voor afname broedvogelpopulaties: het aantal broedparen van de kluut daalt sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Het huidige aantal ligt ver onder de instandhoudingsdoelstellingen die voor Natura 2000 zijn geformuleerd.

Ook andere broedvogelpopulaties dalen, vooral die van scholekster, kokmeeuw en noordse stern.

- Wandelende zandplaat beperkt gebruik waddengeul: in prachtige gedetailleerde illustraties van de wadbodem is de drempelvorming te zien van de platen en geulen tussen Ameland en Schiermonnikoog. Een cyclus die zich steeds weer herhaalt en waarin het Westgat zich ook weer vanzelf verdiept. De drempelvorming veroorzaakt bij harde wind en tegenstroom hoog oplopende golven, die de bruikbaarheid van de geul beperkt.

Wadden in Beeld is een jaarlijkse uitgave van het Kernteam Basismonitoring van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Hierin werken samen: het ministerie van I&M/Rijkswaterstaat, het ministerie van EZ, de natuurorganisaties binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, de NAM, Groningen Seaports, de Waddenacademie en (voor deze uitgave) de Waddeneilanden, met ondersteuning van het Programma Rijke Waddenzee.

U kunt "Wadden in Beeld" downloaden via rijkewaddenzee.nl/nieuws/wadden-beeld-2016-beschikbaar/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl