Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 19 oktober 2017 Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaar - informatiebijeenkomst op maandagmiddag 13 november 2017 in De Mariënschuur in Hippolytushoef

Gemeenschappelijke Regeling WaddenfondsBron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds - Het Waddenfonds start met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna € 9,5 miljoen euro beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2017 tot 25 januari 2018. Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,-- verstrekt.

De projecten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling moeten betrekking hebben op één van de acht thema's van het Waddenfonds. Die thema's zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Er kan subsidie worden aangevraagd voor elk van de thema's of bij voorkeur voor een combinatie van twee of meerdere thema's.

Alle ingediende aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn, worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem. De projecten met de hoogste scores worden voor subsidieverlening voorgedragen aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds.

Het Waddenfonds wil in de loop van 2018 deze subsidieregeling opnieuw openstellen. Naar verwachting is er dan een bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar.

Informatiebijeenkomsten

Voor de nieuwe subsidieregeling worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd, op maandagmiddag 13 november 2017 in De Mariënschuur in Hippolytushoef en op dinsdag 14 november 2017 in de Kerk van Leegkerk in Groningen ('s middags) en Theater Sense in Dokkum ('s avonds). Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid om in individuele speeddates met vertegenwoordigers van het Waddenfonds vragen te stellen en projectvoorstellen kort te bespreken.

Subsidieaanvraag

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie:

  1. Neem de Subsidieregeling Waddenfonds 2017 - 02 door.
  2. Controleer of uw projectlocatie in het werkingsgebied Waddenfonds ligt.
  3. Na deze eerste check kunt u contact opnemen met één van de programmaregisseurs om uw projectidee voor te leggen en als dat nodig is een verkennende afspraak te maken. U kunt daarvoor bellen met 058 233 90 20 of mailen naar

Meer informatie en documenten op www.waddenfonds.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl