Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 26 oktober 2017 De Kop Werkt! vitaliseert ook in 2018 de regio

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Het verstevigen van de marktpositie van de havens, het profileren van de arbeidsmarkt als leer-werkregio, de doorontwikkeling van de bereikbaarheid. Dit zijn enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Alles om de kop nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

Wethouder van Den Helder en voorzitter van De Kop Werkt, Edwin Krijns, vertelt: "De Kop is een regio die veel kracht in zijn mars heeft en baat heeft bij het verbinden van die kracht. Het afgelopen jaar zijn allerlei voorbereidingen getroffen, zoals onderzoeken gestart en samenwerkingen afgesproken, om daadwerkelijk de komende jaren het verschil te maken. Zo is onder andere de positionering North Sea Energy Gateway ontwikkeld, die helpt onze sterke regio internationaal een gezicht te geven. Ook hebben ondernemers, opleidingsinstituten en gemeenten samen in beeld waar verbetering voor de arbeidsmarkt wenselijk is. En ook op het gebied van de bereikbaarheid van de Kop wordt steeds duidelijker waar knelpunten en oplossingen daarvoor liggen."

De gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen werken samen met de provincie Noord-Holland, aan de verdere ontwikkeling van havens, het toerisme en het onderwijs in de Kop van Noord-Holland met als doel de leefbaarheid in de regio te versterken. Rode draad daarbij is een goede bereikbaarheid.

De vier gemeenten hebben daarvoor € 15 miljoen gereserveerd voor de periode 2017-2020. De provincie Noord-Holland wil dat bedrag, op basis van concrete projecten, verdubbelen en heeft in 2017 € 7,2 miljoen bijgedragen. Voor komend jaar is een bedrag van bijna € 6 miljoen gereserveerd voor De Kop Werkt!.

Besluitvorming

Jaarlijks wordt het jaarprogramma vastgesteld door de vier kopgemeenten en de provincie. De colleges van burgemeester en wethouders leggen dit programma voor aan de vier gemeenteraden. De advisering van de vier raden vindt plaats via de Regionale raadscommissie Noordkop, welke op 19 oktober 2017 hierover vergadert.

Meer informatie? Kijk op de site www.dekopwerkt.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl