Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 17 november 2017 Documentaire Het zinkende land toont problematiek bodemdaling - 18 en 19 november 2017 bij NH Nieuws

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De bodem in het veenweidegebied van grote delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo. Stad en land op veengrond zakken langzaam weg, sneller dan de zeespiegel stijgt. De bodemdaling heeft gevolgen voor de inwoners en gebruikers en voor de overheden die hiermee te maken hebben. Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire 'Het zinkende land', waarin die gevolgen worden belicht.

De documentaire toont de gevolgen van bodemdaling, de urgentie om duurzamer met veenbodems om te gaan en laat zien hoe bewoners, bedrijven en overheden aan oplossingen werken. Onder meer door het hoger houden van de grondwaterstand en andere manieren van bouwen op veengrond. Zonder tijdig ingrijpen kunnen maatschappelijke kosten oplopen tot ruim 20 miljard in 2050 en gaat een typisch Nederlands cultuurlandschap langzaam ten onder.

De documentaire 'Het zinkende land' is in het weekend van 18 en 19 november 2017 te zien bij regiozender NH Nieuws. Het NPO-programma 'De kennis van nu' toont op 25 november 2017 de documentaire 'De zinkende stad', waarin vooral wordt ingezoomd op bodemdaling in de bebouwde kom.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl