Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 11 januari 2018 Wijzigingen Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) Noord-Holland ter inzage tm 5 februari 2018

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Op 18 april 2017 besloten Gedeputeerde Staten (GS) een aantal artikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) te wijzigen. Deze zijn wenselijk en noodzakelijk om de PRV actueel, correct en eenduidig te houden. De wijzigingen zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving.

U kunt de conceptwijzigingen inzien van 8 januari 2018 tot en met 5 februari 2018. In deze periode kunt u op de wijzigingen reageren door een zienswijze in te dienen. Voor de zomer zullen Provinciale Staten de wijzigingen vaststellen.

Landbouw, cultuurhistorie en glastuinbouw

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Herbegrenzing Stelling van Amsterdam
  2. Uitwerking kernkwaliteiten Beemster in bijlage 1
  3. Verwijzing in artikel 8 PRV naar aardkundige monumenten in de PMV
  4. Aanpassingen van artikel 19 in verband met de naamswijziging van EHS naar NNN en koppeling met de Voortgangskaart
  5. Aanpassing artikel 15 in verband met de geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
  6. Landbouw: opheffing onderscheid grootschalige en gecombineerde landbouw
  7. Landbouw: toevoeging van een aantal begripsbepalingen (onder andere voor paardenhouderij) en het geven van de bevoegdheid aan GS om de begrenzing van de bollen- en zaadveredelingsconcentratie-gebieden te wijzigen
  8. Waterrobuuste inrichting en bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur in buitendijkse gebieden
  9. Aanpassing begripsbepaling kantoorlocaties
  10. Aanpassing artikel 5e Woningbouw in de 20 Ke-contour

De zonering van de Noordzeekust wordt in een latere wijziging meegenomen. Ook de stimuleringsgebieden zon en het verduidelijken van artikel 25 (Weidevogelleefgebieden) worden later gewijzigd.

De omgeving is betrokken

De provincie heeft de wijzigingen opgesteld in overleg met de gemeenten, waterschappen, LTO en andere belanghebbenden.

Plannen inzien

U kunt de wijzigingen downloaden van de website www.noord-holland.nl De wijzingen van de PRV zijn ook in te zien bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH te Haarlem en op www.ruimtelijkeplannen.nl Om de plannen bij de provincie in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken, telefoon: 023 - 514 4948.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl