Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 19 Maart 2002 Provincies en gemeenten stoppen met Windpark Afsluitdijk

(Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Harlingen en Wûnseradiel)

De provincies Noord-Holland en Fryslân en de vier betrokken gemeenten langs de Afsluitdijk stoppen met hun initiatief voor het Windpark Afsluitdijk. Dit omdat plaatsing van windturbines in de Waddenzee niet op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. De provincies Noord-Holland en Fryslân zijn niet langer gehouden aan de landelijke bestuursovereenkomst windenergie.

De zes betrokken overheden hebben vanaf 1997 de ruimtelijke planvorming voor een Windpark Afsluitdijk zorgvuldig voorbereid met inachtneming van alle belangen (landschap, natuur, vogels, milieu, defensie, beroepsvisserij, scheepvaart e.d.) Daarbij zijn ook mogelijke alternatieven voor dit windpark in het IJsselmeer en Waddenzee grondig onderzocht, ook varianten die afgelopen maandag aan de Tweede Kamer door de minister van VROM zijn voorgelegd.

Geen daarvan blijkt te voldoen aan de voorwaarden van de Vogel- en Habitatrichtlijn en aan belangen van defensie, scheepsvaart en beroepsvisserij.

Het Windpark Afsluitdijk zou 278 megawatt (MW) opgeleverd hebben, genoeg om ca. 250.000 huishoudens jaarlijks van groene stroom te voorzien. Er was ook voldoende regionaal bestuurlijk draagvlak hiervoor. Nu de Tweede Kamer het kabinet blokkeert om het Windpark Afsluitdijk in procedure te brengen, is de rol van de gezamenlijke lagere overheden uitgespeeld.

Het Windpark Afsluitdijk was in Nederland de enige uitvoerbare optie voor windenergie op grote schaal. Wij werken hard aan realisatie van windlocaties op land. Uit onderzoek blijkt echter dat er stomweg geen ruimte is voor grootschalige windparken op het land. Dan val je terug op meerdere kleinschalige locaties her en der verspreid over de provincies. Zelfs als alle plannen op land doorgaan, worden de provinciale doelstellingen niet gerealiseerd.

Bestuursovereenkomst windenergie

De provinciale doelstellingen zijn gebaseerd op de landelijke bestuursovereenkomst windenergie. In deze overeenkomst is afgesproken landelijk 1500 MW windenergie in 2010 te realiseren. Hierbij zou Noord-Holland 205 MW voor zijn rekening nemen en Fryslân 200, op land en langs de Afsluitdijk.

De provincies Noord-Holland en Fryslân zijn niet langer gehouden aan de bestuursovereenkomst windenergie. De verantwoordelijke bestuurders zullen hun provinciale staten en gemeenteraden adviseren alle inspanningen voor het Windpark Afsluitdijk te beëindigen. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl