Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 11 April 2002 Vestiging van TU Delft naar Kop van Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen ruim 1 miljoen euro bijdragen aan het tot stand brengen van een kenniscentrum Windturbines, Materialen en Constructies (WMC) in de Wieringermeer. Als alles volgens planning verloopt kan het kenniscentrum medio 2003 de poorten openen. De financiering gebeurt vanuit het Fonds Investeringen Noord-Holland en het Provinciaal Afvalstoffenfonds.

Het WMC is een laboratorium met instrumenten voor het testen van grote composiet producten waaronder windturbinebladen (die op zee komen) en masten. Dit laboratorium stond oorspronkelijk op het terrein van de Technische Universiteit Delft (TU) maar omdat de windturbinebladen van de molens steeds groter worden is de testfaciliteit daar uit haar jasje gegroeid. TU is samen met ECN en TNO op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor een grotere testfaciliteit. De keuze is uiteindelijk -mede door toedoen van het provinciebestuur -gevallen op de Wieringermeer.

Het terrein ligt op het Waterpark Wieringermeer, in nabijheid van het Multi Mega Watt Testpark, dat naar verwachting van dit jaar in gebruik wordt genomen. Dit testpark voor grote windturbines, komt mede tot stand met bijna 4,3 miljoen euro die de provincie in 2001 hiervoor beschikbaar stelde vanuit het Provinciaal Afvalstoffenfonds. Het is juist de koppeling van een kenniscentrum en een testpark die extra mogelijkheden geven om de economie in de Kop van Noord-Holland op te krikken.

Bundeling van kennisintensieve bedrijven en van toeleveranciers levert op de korte termijn zeker 30 arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden op en 15 plaatsen voor Noord-Hollandse toeleveranciers. Het project past precies in het Regionaal Stimuleringsprogramma (RES) van de provincie (Kop en Munt). Dat beoogt uitbreiding van werkgelegenheid met o.a. de doelstelling meer banen (en minder mobiliteit) voor de mensen die in de Kop van Noord-Holland wonen.

Niet voor niets draagt het projectbureau Kop en Munt ook € 100.000,- bij. Het project spoort ook met het provinciaal beleid om de toepassing van windenergie krachtig te stimuleren.

Deze nieuwe ontwikkelingen scheppen grote kansen voor Noordwest Holland. De huidige kennisinfrastructuur op het gebied van windenergie, de fabrikanten van windturbinebladen in deze regio en de haven en offshore activiteiten van Den Helder, bieden een zeer goede uitgangspositie om optimaal te profiteren van de bedrijvigheid rond offshore windenergie.

Met name op het gebied van research, innovatie, onderhoud en serviceverlening, liggen er kansen voor een aanzienlijke vergroting van de economische bedrijvigheid in deze regio.

Op 13 mei zullen Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van GS. (Bron: Prov. NH)

Kop en Munt

Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop en Munt 2000-2006 bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen waarbij fors wordt geïnvesteerd in herstructurering van de economische functies van de Noordkop en in een duurzame en evenwichtige economische ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland.

Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop & Munt is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Noord-Holland, de 9 gemeenten van het Gewest Kop van Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de Ministeries van Economische Zaken, Defensie en Verkeer & Waterstaat.

Projectbureau Kop & Munt
Willemsoord 30
1781 AS Den Helder
T. 0223-661373 [nieuw]
F. 0223-668131
W. www.kopenmunt.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl