Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 18 September 2002 Nieuw ondernemerschap in Noord-Holland

Op woensdag 18 september starten binnen Noord-Holland 10 experimentele projecten om ondernemers met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het opzetten van een eigen onderneming. De projecten maken deel uit van het door Europa gesubsidieerde programma INNOSTART . De provincie is de initiator en eindverantwoordelijke van dit programma. In de statenzaal van het provinciehuis ontvangt gedeputeerde Lenny Klijn, arbeidsmarktbeleid, de leden van het Ontwikkelings-Partnerschap INNOSTART en de uitvoerders van de 10 projecten. Tijdens de bijeenkomst worden de 10 projecten gepresenteerd. Gedeputeerde Hans Schipper, arbeidsmarktprojecten, zal het Ontwikkelings-Partnerschap installeren.

INNOSTART

Regio’s en Gemeenten hebben projecten opgezet om startende ondernemers in een achterstandssituatie te helpen een eigen bedrijf op te zetten. Het programma INNOSTART heeft tot doel die projecten verder uit te bouwen en daarnaast nieuwe experimentele initiatieven -innovatief met nieuwe methodieken- op te zetten.

Startende ondernemers vanuit een achterstandpositie in een leertraject opnemen en begeleiden naar de opzet van een eigen onderneming, voldoet aan de hoofddoelstelling van het provinciaal arbeidsmarktbeleid: het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt.

Het INNOSTART-programma omvat 10 experimentele projecten, verspreid over alle regio’s in de provincie. Een "nulmeting", die de huidige situatie rond de startende ondernemers vastlegt, zal de uiteindelijke resultaten van het programma meetbaar maken.

INNOSTART en financiering

INNOSTART voldoet aan de subsidievoorwaarden van de EQUAL-regeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Equal subsidieert experimentele projecten die discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegengaan. INNOSTART (totaalkosten: 3.5 miljoen Euro) krijgt een Equal-subsidie van ruim € 1.7 miljoen. De provincie ondersteunt INNOSTART met € 726.000 .

Ontwikkelings-Partnerschap INNOSTART

Het toezicht op de uitvoering van het totale INNOSTART-programma en de onderlinge kennisuitwisseling is opgedragen aan het samenwerkingsverband "Ontwikkelings-Partnerschap INNOSTART". Het Partnerschap heeft 15 leden (zie bijlage) en wordt op 18 september geďnstalleerd.

EQUAL heeft internationale doorwerking

De Equal-regeling verplicht de deelnemers aan gesubsidieerde programma’s hun ervaringen, ideeën en methoden uit te wisselen, niet alleen regionaal en nationaal, maar óók internationaal. In het kader van INNOSTART-internationaal zal de provincie Noord-Holland op 25 en 26 oktober a.s. vijf delegaties uit Europa ontvangen.

EQUAL-financiering

Equal heeft een looptijd van 2001 tot 2006 en is verdeeld in twee tranches van drie jaar. Het totale subsidiebudget voor Nederland bedraagt ruim 200 miljoen Euro. Van de eerste tranche van 100 miljoen Euro is aan Noord-Holland een Equal-subsidie toe-gekend van ruim 8.5 miljoen Euro voor zes programma’s waarvan INNOSTART er een is.

Provinciale rol bij INNOSTART

INNOSTART gaat van start, kom naar de startbijeenkomst! U bent van harte welkom om de bijeenkomst in het provinciehuis bij te wonen. Van ieder project ligt informatie klaar.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening door Gedeputeerde Lenny Klijn
13.10 uur Installatie Ontwikkelings-Partnerschap door Gedeputeerde Schipper
13.30 uur Presentatie van vijf deelprojecten uit het INNOSTART-programma
14.45 uur Pauze met mogelijkheid voor radio- of TV-interview
15.15 uur Presentatie van vijf deelprojecten uit het INNOSTART-programma
16.25 uur Afsluiting door Gedeputeerde Lenny Klijn
16.30 uur Borrel

Projecten en Ontwikkelings-Partnerschap INNOSTART
Engagement tot Entrepreneurship
Servicedesk voor startende ondernemers

 1. Starters vanuit een bijzondere positie Leerprogramma en begeleiding voor startende ondernemers
  • Regio: Noord-Holland Noord
  • Verantw. OP-Partner: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
  • Verantw. voor uitvoering: Gewest Kop van Noord-Holland
  • Informatie: Tel: 0224 – 21.88.22 Email : jbatstra@gewestkvnh.nl
 2. Open for Business
  Coaching en facilitering startende ondernemers en zelfstandigen zonder personeel
  • Regio: Noord-Holland Noord
  • Verantw. OP-Partner: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
  • Verantw. voor uitvoering: ROC Kop van Noord-Holland
  • Informatie: Tel: 0224 – 21.88.22 Email: jbatstra@gewestkvnh.nl
 3. E-start
  Ondernemersopleiding m.b.v. E-learning voor vroegtijdige schooluitvallers
  • Regio: Noord-Holland Noord
  • Verantw. OP-Partner: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
  • Verantw voor uitvoering: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
  • Informatie: Tel: 072 – 519.5757 Email: tpennink@alkmaar.kvk.nl
 4. Masterclass
  Deskundigheidsbevordering voor startens
  • Regio: Amsterdam
  • Verantw. OP-Partner: STEW
  • Verantw. voor uitvoering: STEW
  • Informatie: Tel: 020 – 62.39.369 Email: tpennink@alkmaar.kvk.nl
 5. Infrastructuur marginale starters
  Training, coaching en stage op weg naar eigen onderneming
  • Regio: Zuid-Kennemerland/IJmond
  • Verantw. OP-Partner: Gemeente Haarlem
  • Verantw. voor uitvoering: Ecosol te Haarlem
  • Informatie: Tel: 023 – 54.30.970 Email: r.allebrandi@ecosol.nl

  Projecten en Ontwikkelings-Partnerschap INNOSTART
  Allochtone starters
  Leertraject en begeleiding voor startende allochtone ondernemers
  • Regio: Zuid-Kennemerland/IJmond
  • Verantw. OP-Partner: Gemeente Haarlem
  • Verantw. voor uitvoering: Regionaal Bureau Onderwijs (RBO), Haarlem
  • Informatie: Tel: 023 – 51.24.080 Email: hanjo.dejong@rbo.nl
 6. Kleurrijk ondernemen
  Bevordering van zelfstandig ondernemerschap onder allochtonen en vrouwen
  • Regio: Zaanstreek/Waterland
  • Verantw. OP-Partner: Gemeente Zaanstad
  • Verantw. voor uitvoering: Gemeente Zaanstad
  • Informatie: Tel: 075 – 65.53.122 Email: c.rambelje@zaanstad.nl
 7. Doorstartende vrouwelijke ondernemers
  Training motiverend leidinggeven voor vrouwelijke ondernemers
  • Regio: Noord-Holland Noord
  • Verantw. OP-Partner: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
  • Verantw. voor uitvoering: Ondernemersvereniging NIVO
  • Informatie: Tel: 0228 – 56.20.04 Email: mailto:: s.vleerlaag@ltb.nl
 8. Entrant to Entrepreneurship
  Voorlichting/begeleiding tbv consulenten, uitkeringsinstanties en starters
  • Regio: Amstelveen/Meerlanden
  • Verantw. OP-Partner: Gemeente Amstelveen
  • Verantw. voor uitvoering: Gemeente Amstelveen
  • Informatie: Tel: 020 – 54.04.248 Email: r.smits@amstelveen.nl

Partners van het Ontwikkelings-Partnerschap INNOSTART

Informatie
Marian Peters Team Arbeidsmarktbeleid, afd. ELM tel: 023 – 514.3118
Johan de Jong Logistiek-facilitair, afd. ELM tel: 023 – 514.3670
Dirk Berger Bureau Communicatie tel: 06. 183.000.64 (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl