Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 25 October 2002 INNOSTART gaat Internationaal

Gedeputeerde Lenny Klijn, arbeidsmarktbeleid, ontvangt op 25 en 26 oktober delegaties uit vier Europese landen om gezamenlijk ervaringen uit te wisselen, opgedaan in de door Europa gesubsidieerde Ondernemerschapsprogramma’s. Het Noord-Hollandse programma INNOSTART maakt hiervan deel uit.

INNOSTART heeft tot doel ondernemers met een achterstandspositie op de arbeids-markt te helpen bij het opzetten van een eigen onderneming. Verspreid over alle regio’s in Noord-Holland, omvat het programma in totaal tien experimentele deelprojecten. De projecten zijn op 18 september jl. van start gegaan. INNOSTART wordt gefinancierd door de provincie, de regio’s en de EQUAL-regeling van het Europees Sociaal Fonds.

EQUAL subsidieert experimentele projecten die discriminatie en ongelijkheid op de Europese arbeidsmarkt tegengaan. Aan de subsidie is de voorwaarde verbonden dat ervaringen, ideeën en werkmethoden tussen de Europese programma’s worden uitgewisseld. Het Noord-Hollandse INNOSTART heeft qua uitvoering een voorsprong op de andere EQUAL-programma’s die zich richten op het thema "Ondernemerschap".

Aan de uitwisselingsdagen deelnemende delegaties en hun programma’s: Duitsland: Mainz "MAGNet" Spanje: Cordoba "La Oportunidad de emprender en Cordoba" Portugal: Alentejo "Oficians para a Igualdade" Groot Brittannië: Schotland "Partnership for Innovation and Enterprise" Nederland: Noord-Holland "Innostart" met 10 deelprojecten (zie bijlage)

Ook het Ministerie SZW, het bureau "Regio Randstad" bij de EU en de drie Noord-Hollandse Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid zullen vertegenwoordigd zijn.

Informatie Rob Kauffman, Provinciaal team Arbeidsmarktbeleid, tel. (023) 514 34 77 Els Pronk, Provinciaal team Arbeidsmarktbeleid, tel. (023) 514 30 26 Dirk Berger, bureau Communicatie, tel. (06) 18 30 00 64

Projecten van het INNOSTART-programma

 1. Engagement tot Entrepreneurship
  Servicedesk voor startende ondernemers
  - Regio: Gooi en Vechtstreek
  - Verantw. voor uitvoering: Regionaal Platform Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek
  - Informatie: Tel. 035 – 52.57.452 Email: w.vrieze@planet.nl
 2. Starters vanuit een bijzondere positie
  Leerprogramma en begeleiding voor startende ondernemers
  - Regio: Noord-Holland Noord
  - Verantw. voor uitvoering: Gewest Kop van Noord-Holland
  - Informatie: Tel: 0224 – 21.88.22 Email : j.batstra@gewestkvnh.nl

 3. Open for Business
  Coaching en facilitering startende ondernemers en zelfstandigen zonder
  personeel
  - Regio: Noord-Holland Noord
  - Verantw. voor uitvoering: ROC Kop van Noord-Holland
  - Informatie: Tel: 0224 – 21.88.22 Email: j.batstra@gewestkvnh.nl
 4. E-startz
  Ondernemersopleiding m.b.v. E-learning voor vroegtijdige
  schooluitvallers
  - Regio: Noord-Holland Noord
  - Verantw voor uitvoering: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
  - Informatie: Tel: 072 – 519.5757 Email: tpennink@alkmaar.kvk.nl
 5. Masterclass
  Deskundigheidsbevordering voor startens
  - Regio: Amsterdam
  - Verantw. voor uitvoering: STEW
  - Informatie: Tel: 020 – 62.39.369 Email: mbenaddi@stew.nl
 6. Infrastructuur marginale starters
  Training, coaching en stage op weg naar eigen onderneming
  - Regio: Zuid-Kennemerland/IJmond
  - Verantw. voor uitvoering: Ecosol te Haarlem
  - Informatie: Tel: 023 – 54.30.970 Email: r.allebrandi@ecosol.nl
 7. Allochtone starters
  Leertraject en begeleiding voor startende allochtone ondernemers
  - Regio: Zuid-Kennemerland/IJmond
  - Verantw. voor uitvoering: Regionaal Bureau Onderwijs (RBO),
  Haarlem
  - Informatie: Tel: 023 – 51.24.080 Email: hanjo.dejong@rbo.nl
 8. Kleurrijk ondernemen
  Bevordering van zelfstandig ondernemerschap onder allochtonen en
  rouwen
  - Regio: Zaanstreek/Waterland
  - Verantw. voor uitvoering: Gemeente Zaanstad
  - Informatie: Tel: 075 – 65.53.122 Email: c.rambelje@zaanstad.nl
 9. Doorstartende vrouwelijke ondernemers
  Training motiverend leidinggeven voor vrouwelijke ondernemers
  - Regio: Noord-Holland Noord
  - Verantw. voor uitvoering: Ondernemersvereniging NIVO
  - Informatie: Tel: 0228 – 56.20.04 Email: s.vleerlaag@ltb.nl
 10. Entrant to Entrepreneurship
  Voorlichting/begeleiding tbv consulenten, uitkeringsinstanties en starters
  - Regio: Amstelveen/Meerlanden
  - Verantw. voor uitvoering: Gemeente Amstelveen
  - Informatie: Tel: 020 – 54.04.248 Email: r.smits@amstelveen.nl

(Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl