Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 08 November 2001 Plannen Staande Mastroute Noord-Holland Noord en Realisatie Wieringerrandmeer

Plannen van aanpak UNA-projecten voor advies naar Staten

In mei jl. hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een zevental projecten aangewezen, die in aanmerking komen voor een provinciale investering uit de zgn. UNA-gelden.
Deze week heeft het provinciaal bestuur de Plannen van Aanpak van deze projecten ter tafel gebracht. Daarin zijn óók opgenomen de geraamde bijdragen die de provincie uit de UNA-gelden wil doen.

Het vrij beschikbare deel van de UNA-gelden (na aftrek van al eerder toegekende voorbereidingskosten) bedraagt op dit moment ruim € 250 miljoen (fl. 552,5 miljoen).
Gedeputeerde Staten stellen voor om van dit bedrag de zeven projecten met in totaal € 184,4 miljoen (fl. 406,5 miljoen) te ondersteunen:

In de Plannen van Aanpak zijn naast de geraamde kosten en provinciale bijdragen daarin, ook cruciale beslismomenten in de projectvoorbereiding opgenomen. Dan wordt beslist of de voorbereiding een nieuwe fase ingaat ófwel stopt waardoor het project eindigt.

Waar van toepassing hebben Gedeputeerde Staten in de Plannen van Aanpak vermeld ook de toepassing van Publiek Private Samenwerkingsvormen te bezien. Dat kan mogelijkheden bieden om de kosten over meerdere partners te spreiden of in een later stadium een deel van de kosten terug te verdienen via een Revolving Fund.

De projecten zullen jaarlijks bij de opstelling van Begroting en Voorjaarsbericht worden betrokken. Ook stelt het provinciaal bestuur voor dat Provinciale Staten de projecten jaarlijks in december op hun vorderingen zullen beoordelen.

De Staten Commissies bespreken de Plannen van Aanpak in de maand november.
De voltallige Provinciale Staten behandelen de plannen in de vergadering van 10 december a.s. (Bron: Prov. NH)

Meer informatie over de plannen voor de Staande Mastroute Noord-Holland Noord en de realisatie Wieringerrandmeer kunt u vinden op de website van Kop & Munt, het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma voor de Kop van Noord-Holland, www.kopenmunt.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl